Hvad skal der ske med det ”ottetalsformede anlæg” ?

I 2012 foretog Marine-Arkæologisk-Gruppe en rutinemæssig besigtigelsesdykning i Gamborg Fjord på Vestfyn, hvor de fandt et ca. 170 cm langt anlæg bestående af 40-50 lodretstående træstager i forskellige tykkelser. Stagerne var anbragt, så »enderne« bestod af to halvcirkler, med en diameter på ca. 35 cm, forbundet med hinanden med en række stager, der bugtede sig ind mod midten af anlægget, så den korteste afstand mellem rækkerne var ca. 14 cm.

Anlægget blev opmålt, tegnet og fotodokumenteret og indberettet til Øhavsmuseet og Kulturstyrelsen og sikret med fibertexdug og sandsække.
Der er nu gået over 2½ år, uden at der fortaget yderligere omkring anlægget.
Der er ingen der ved hvad anlægget er, eller hvad det har været brugt til.
Der foreligger ikke en C14 datering om, hvor gammelt anlægget er.
Der foreligger ikke et resultat om, hvilke træsort stagerne er fremstillet af.
Der foreligger ikke et resultat om, hvor langt ned i havbunden stagerne er nedbanket.
Under ekstremt lavvande i marts 2013 lå anlægget helt frilagt og blev overskyllet af bølger.

Skal et unikt anlæg, som ikke kendes fra andre lokaliteter, gå til grunde uden at være undersøgt?

Marine – Arkæologisk – Gruppe til "Borgen"

Onsdag den 26. november drager en deputation fra Marine – Arkæologisk – Gruppe til "Borgen" hvor de har foretræde for Kulturudvalget.
Her vil de redegøre for, at der på havbunden ligger fortidsminder – især fra stenalderbopladser - med enestående bevaringsforhold for organisk materiale af træ, vidjer, flet, som ikke mere kan findes på landjorden og med stor international videnskabelig betydning, som er under hastig nedbrydning på grund af ændringer i det marine miljø.

Helt frem til 2005, var der et frugtbart samarbejde mellem arkæologer og undervands-amatørarkæologer, hvor undervands-amatørarkæologerne havde lov til at bjærge nedbrydningstruede oldsager i samarbejde med museerne.
Undervands-amatørarkæologerne udførte arbejdet vederlagsfrit, og deres lokalkendskab var af stor betydning.

I 2005 blev søterritoriet i Danmark opdelt i fem områder, og Kulturstyrelsen tildelte fem museer, ansvaret for det praktiske arbejde med kulturarven på havbunden med registreringer og besigtigelsesdykninger samt samarbejdet med arkæologiinteresserede fritidsdykkere.
Efter at museerne havde opnået marinarkæologisk status, blev undervands-amatørarkæologernes rettigheder indskrænket til KUN at observere, fotografere og indberette til museerne.

Hertil kommer den urimelige og ulogiske forskelsbehandling der er på land- og undervandsarkæologi.
Finder en detektor-amatørarkæolog en genstand i jorden, må han grave den fri.
Opdager en undervands-amatørarkæolog en trægenstand i havbunden, må han IKKE vifte den fri.

Det vil undervands-amatørarkæologerne have lavet om på, så de bliver ligestillet med landarkæologerne.

"Den nutid, der ikke selv ved, hvilken fortid den destruerer, er blind. Og det værste er, at den tvinger al fremtid til også at blive det”
Citat Ebbe Kløvedal Reich

Fritidsdykkere vil hjælpe med at sikre fortidslevn


Fund går tabt

Af Tonny Schnoor og Karsten Prinds - P4FYN
Det var for eksempel en amatør, der for nylig fandt et opsigtsvækkende kranium ved stranden på Føns. Kraniet gav ny viden om bronzealderen. Fordi det blev samlet op på stranden, var det lovligt at tage det, og det forhindrede, at bølgerne skyllede det væk igen.

Og museumsinspektør Otto Uldum erkender da også, at der er flere fund på havbunden, end de professionelle kan nå at samle. I hele Danmark dækkes kysten af blot en håndfuld marinearkæologer.

Otto Uldum er ansvarlig for marinearkæologien på Øhavsmuseet i Rudkøbing, der med to arkæologer dækker farvandene omkring hele Fyn og den østjyske kyst op til Vejle Fjord. Alligevel vil han ikke have amatørernes hjælp til at indsamle genstande:

- Vi kan ikke bruge det til noget. Hvis tingene er ved at blive nedbrudt og svømmet væk fra deres oprindelige plads, så er de ikke så interessante for os, siger Otto Uldum.

NEW SDA logo BW small bottom

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk