SDA’s årsmøde 2018 i Odense

Fig 1

SDA holdt årsmøde den 22. april 2018 på Møntergården, Odense Bys Museer. Mere end 50 medlemmer var mødt op fra hele landet for at deltage i foreningens 28. årsmøde. Eigil Nikolajsen blev valgt som ordstyrer og gav straks ordet til foreningens formand, Jette Svane Hansen. Denne bød velkommen og indledte sin beretning med at mindes sin forgænger, Jan Andersen, der døde den 22. marts, og henviste til nekrologen i dette nummer af Fund&Fortid. Formanden gennemgik derefter det forgangne års aktiviteter. Hun fremhævede, at SDA havde formået at udarbejde et nyt sæt SDA-etiske regler, som er tilpasset den udstrakte anvendelse af metaldetektorer. De etiske regler skal være et supplement til lokalgruppernes egne regler. Formanden roste Fund&Fortid, men var bekymret for det dalende abonnementstal og opfordrede til, at alle hjælper med at skaffe flere abonnenter. Formanden fremhævede et samarbejde mellem Museum Nordsjælland og Freddy Arntsen fra bestyrelsen og Hørsholm Arkæologi Forening om afholdelse af detektorkurser som forbilledligt. Der var megen ros til alle for store og små bidrag til foreningens virke.

I forbindelse med SDA’s handlingsplan oplyste formanden, at vi vil forsætte foreningens linje, og gjorde opmærksom på Jyllandstræffet i Randers den 3. juni og Sjællandstræffet i Osted den 28. oktober. Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Kasserer David Barry gennemgik regnskab og budget og fik stort bifald for sine ihærdige bestræbelser, som har resulteret i et overskud. Det omdelte regnskab og budget blev godkendt.

Sammensætningen af SDA’s nye bestyrelse fremgår af Hjemmesiden og af Persongalleriet i Fund&Fortid.

Årets Arkæolog 2018
Frantz Howitz, journalist og kulturredaktør på TV-kanalen dk4, blev udnævnt for sin fremragende indsats som formidler af arkæologi og historiske programmer. Frantz Howitz kvitterede med et interessant og relevant foredrag underbygget med videoklip fra besøg på udgravninger og interviews med kendte arkæologer. Vi blev indviet i interviewets vanskelige kunst. Som en rød tråd gennem foredraget fornemmedes en dyb respekt og forståelse for bevarelsen af kulturarven. Her har medierne og detektorarkæologerne et stort ansvar ved at nedtone skattejagtaspektet og i stedet at fokusere på at redde kulturspor og sikre kulturarven. ”Dette er vigtigt så længe, der er en menneskehed”, sagde Frantz Howitz, blandt andet.

Foredrag om ”Knuds Odense” og ”Havsmarken”
Her var tale om to interessante foredrag, som kun kan anbefales at blive hørt af mange flere. Jesper Hansen fortalte om ”Knuds Odense – Vikingernes by”. Hele historien er beskrevet i den nyligt udkomne bog med samme navn som foredraget, redigeret af Mads Junge og Jesper Hansen. Se anmeldelse af bogen her: http://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/forhistorisk-tid-12-12/knuds-odense. Steen Agersø, lærer og detektorfører fra Ærø, fortalte om ”Havsmarken – en handelsplads fra vikingetid”. Der blev blandt andet vist billeder af arabiske og frankiske mønter, brudsølv og pragtfulde smykker, som blev sat ind i en større sammenhæng.

Dagen stod tilbage som en stor oplevelse for deltagerne.

Niels Bødker Thomsen og Benny Staal

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk