Kontingent/abonnement for 2022

Betalingsfrist den 24. januar 2022

Husk venligst, at medlemskab og abonnement på Fund&Fortid gælder indtil de opsiges. I tilfælde af at man ikke ønsker at fortsætte som medlem/abonnent i 2022, skal opsigelsen sendes skriftligt til formanden inden årets udgang/undtagelsesvis dette år den 7. januar.

Kontingent/abonnement 2022:

Personligt medlemskab af DAA - kr. 280,00
Abonnement på Fund&Fortid - kr. 260,00
Abonnement på Fund&Fortid for medlemmer af en af DAA’s lokalforeninger - kr. 220,00

Kontingent/abonnement betales til DAA’s bankkonto reg.nr. 1551, kontonr. 8772010 eller til MobilePay nr. 80916. Betalingsfrist den 24, januar. Husk at angive navn og postadresse. Ved betaling som medlem af en af DAA’s lokalforeninger bedes du ydermere oplyse foreningens navn.

Alle spørgsmål om kontingent/abonnement stilles til Fund&Fortids redaktør, Benny Staal, på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf.: +45 5152 1694.

Forslag til ændring af vedtægter

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter for Danske Amatørarkæologer:

Nuværende formulering:

§6: Foreningens organisation

2. Årsmødet vælger en bestyrelse, der har ansvaret for at foreningens vedtægter overholdes.
Valgbare er: alle medlemmer af amatørarkæologiske foreninger og personlige medlemmer, der har betalt kontingent.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, formanden medregnet, men kan udvides efter beslutning truffet af årsmødet.
Bestyrelsen vælges på årsmødet. Der bør tilstræbes så stor geografisk spredning som muligt.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, idet det tilstræbes at halvdelen vælges det ene år, og den anden halvdel vælges efterfølgende år.
Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer.
Genvalg kan finde sted til alle poster.
Ud over bestyrelsen skal der vælges to suppleanter.

§ 9: Dagsorden på Årsmødet

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer, og mindst 2 suppleanter.

Ændres til:

§6: Foreningens organisation

2. Årsmødet vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for, at foreningens vedtægter overholdes.
Valgbare er alle Danske Amatørarkæologers medlemsforeninger og personlige medlemmer, der har betalt kontingent.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, formanden medregnet, men kan udvides efter beslutning truffet på årsmødet.
Bestyrelsen vælges på årsmødet. Der bør tilstræbes så stor geografisk spredning som muligt.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, idet det tilstræbes, at halvdelen vælges det ene år, og den anden halvdel vælges efterfølgende år.
Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer.
Genvalg kan finde sted til alle poster.
Ud over bestyrelsen skal der vælges 1-2 suppleanter.

§ 9: Dagsorden på Årsmødet

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter.

Invitation til formandsmøde

Kære medlemsforeninger af Danske Amatørarkæologer

Danske Amatørarkæologers bestyrelse vil gerne invitere vores fynske og jyske medlemsforeninger til formandsmøde på Vejle bibliotek lørdag d. 16. oktober 2021 kl. 11.30 – 15.30.
Invitationen gælder ikke kun formænd og -kvinder. Andre bestyrelsesmedlemmer er også velkomne.

Se venligst invitation her under.

Dette møde skulle have været holde sidste år i november, men blev aflyst på grund af corona. Vi håber, I har lyst til at mødes i dette efterår i stedet.

Frist for tilmelding til undertegnede er søndag d. 10. oktober.


Invitation til formandsmøde om samarbejde medlemsforeningerne imellem i mødelokalet, Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle,
Lørdag d. 16. oktober 2021, kl. 11.30 -15.30

Bestyrelsen i Danske Amatørarkæologer vil hermed gerne invitere vores medlemsforeninger fra Fyn og Jylland til at deltage i et formandsmøde.
Mødet holdes med det formål at gøre de enkelte foreninger mere bekendt med hinanden og diskutere og fremme samarbejdet foreningerne imellem.

Mødet er ikke kun for formænd – hver forening er velkommen til at stille med flere fra bestyrelsen.

Baggrunden for mødet er en spørgeskemaundersøgelse, som bestyrelsen har foretaget for at få aktuelle oplysninger om vores medlemsforeninger. Vi bad om oplysninger om de enkelte foreningers type, medlemstal, samarbejde med andre foreninger, samarbejde med museer, udgravningsaktiviteter i musealt regi, andre aktiviteter i musealt regi, foreningens egne aktiviteter, og hvad de kunne tilbyde de andre medlemsforeninger.

Spørgeskemaets resultater og konklusioner er sammenfattet i Fund&Fortid nr. 3, 2020.

Stort potentiale for at øge samarbejdet medlemsforeningerne imellem

Undersøgelsen viser bl.a., at selv om ikke ret mange af vores medlemsforeninger samarbejder med hinanden, er mange af foreningerne åbne over for øget samarbejde og udveksling af erfaringer. Vores medlemsforeninger kan lære af hinanden til gavn for deres medlemmer, og de foreninger, der kun har få aktiviteter, kunne muligvis hente inspiration hos de foreninger, der har mange forskellige aktiviteter.

Bestyrelsen ser et stort potentiale for at øge samarbejdet medlemsforeningerne imellem til gavn for alle.

Program

11.30-12.00 Let frokost og præsentation af deltagerne

12.00-13.30 Præsentation af foreningerne

13.30-15.30 Kaffe og præsentation af hvad foreningerne kan tilbyde hinanden samt en snak om
fremtidige samarbejdsmuligheder

Tilmelding

Tilmelding til undertegnede senest søndag d. 10. oktober

På bestyrelsens vegne,
Eva Therkelsen
Sekretær
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
30 29 92 72

Forberedelse til mødet

I må meget gerne tage eksemplarer af jeres programmer/medlemsblade med til uddeling blandt deltagerne.

Vi beder hver forening forberede en kort præsentation af jeres forening (ca. 10 min) med fokus på foreningens egne aktiviteter, kompetencer og samarbejde med andre foreninger og med museer.

I bedes desuden fortælle lidt om hvad I kan tilbyde de andre medlemsforeninger, f.eks.
• vejledning ved planlægning af udflugter til jeres område
• guidede ture ved udflugter til jeres område
• deltagelse i jeres foredrag (til medlemspris)
• deltagelse i jeres studieaftener
• deltagelse i jeres udflugter
• deltagelse i jeres detektorsøgninger/-træf
• deltagelse i fælles udflugter
• deltagelse i andre af jeres aktiviteter

Bogomtale

 
De Bornholmske Amatørarkæologer fejrede for et år siden deres 25-års jubilæum og i den anledning udgav foreningen bogen DE FØRSTE OG STØRSTE FUND, der udkom i november 2020.

Det er et digert værk på 432 sider og rigt illustreret. De bornholmske amatørarkæologer bidrager med deres fortællinger om deres oplevelser med mange af de fantastiske fund, der er gjort gennem de 25 år foreningen har eksisteret; men det begyndte før, og vi får nogle meget personlige beretninger om netop det fund, der blev gjort i en ung alder og gav grobund for den spirende interesse for arkæologien, og begejstringen, der griber en, når man siden får mulighed for i samarbejde med Bornholms Museum at være med til at bidrage med rekognosceringer, hjælpe på udgravninger og ikke mindst med detektorsøgninger i forbindelse med udgravninger, men også ved som forening at arrangere ture til fællespladser, hvor der søges både med øjne og ører.

De største fund er som oftest gjort med detektor, og netop det redskab har gjort de bornholmske amatørarkæologer efterspurgte i vores nabolande og det nordtyske område. Fra disse rejser får vi også nogle dejlige og interessante beretninger.

Mange fagfolk har bidraget med indlæg i forbindelse bornholmske amatørarkæologers egne fortællinger om oplevelser på de bornholmske marker og i udgravninger.

Vi forstår, hvordan det gode samarbejde med Bornholms Museum og i foreningen vægtes højt, og hvor glæden ved at kunne bidrage til at sikre den arkæologiske kulturarv er alfa og omega.

En god bog at tage fat på, når turen går til Bornholm!

Bogen er redigeret af Brian Christensen og Finn Ole Nielsen. Udgivet af forlaget Brian Christensen. Den kan fåes via forlagets hjemmeside og i boghandlen. Pris 349,95kr.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com