Slots og Kulturstyrelsen støtter projektet

Detektorarkæologi og museerne:
Udvikling af digitale broer for en samskabende tilgang til museernes kulturarvsforvaltning

Foto: Kim Roslev
Detektorbrugere. Billede: Kim Roslev

Verdensmestre i amatørarkæologi

Amatørarkæologien og jagten på fortiden med metaldetektorer bliver mere og mere populært. Danmark er verdenskendt for sin metaldetektorarkæologi, og i internationale sammenligning hører de danske amatørarkæologer til de mest kompetente og engagerede af slagsen. De bidrager løbende til fremkomsten af nogle af de mest opsigtsvækkende fund i dansk arkæologi og har i mange henseender været med til at omskrive Danmarkshistorien.

En samskabende tilgang til kulturarvsforvaltning

Mange amatørarkæologer har opnået en enorm viden om de fund, de gør, og kommunikationen i miljøet fremstår som et skoleeksempel på effektiv vidensdeling. Med den nyudviklede digitale platform DIME (dime.au.dk) kan metaldetektorbrugerne registrere deres opdagelser allerede ude i marken og dermed bringe deres viden aktivt i spil til gavn for hele samfundet. Siden åbningen er DIME vokset til et af verdens største citizen-science-projekter i arkæologien, med i dag over 1700 aktive brugere, som tilsammen har registreret mere end 45000 fund.

Et styrket samarbejde mellem detektorbrugere og lokalmuseer og Nationalmuseet

Moesgård Museum, Nordjyllands Historiske Museum og Nationalmuseet er nu gået sammen om et nyt projekt, som skal sikre at denne viden også kan bruges aktivt af museerne. Museernes er nemlig i stigende grad udfordret af de enorme fundmængder som ivrige og passionerede amatørarkæologer afleverer hos dem. Projektets formål er at styrke og effektivisere de kulturhistoriske museers arbejde med metaldetektorfund og danefæ. Dette opnås ved udvikling af digital infrastruktur til borgerinddragelse, registrering og tilgængeliggørelse. I projektets tre indsatsområder rettes fokus på:

 1. Design og implementering af en decideret mobil applikation af DIME-portalen som skal forbedre amatørarkæologernes muligheder for at registrere deres fund ude i marken,
 2. udvikling af digitale løsninger som sikrer at amatørarkæologernes data og viden kan bringes aktivt i spil af museerne og eksporteres i museernes egne digitale systemer, og
 3. tilpasning af DIME-portalen med henblik på brugen af DIME til registrering af Danefæ hos Nationalmuseet.
Fakta
 • DIME portalen: https://www.metaldetektorfund.dk/information/?om
 • Finansiering: Udviklingen af DIME er blevet finansieret af KROGAGERFONDEN og Aarhus Universitet
 • IT Udvikling: DIME er udviklet hos Enhed for Arkæologisk IT (Moesgaard Museum og Aarhus Universitet) http://arkit.au.dk/
 • Et bredt samarbejde: DIME er udviklet af Aarhus Universitet, Moesgård Museum, Odense Bys Museer og Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer (SDA) og Nationalmuseet.
 • Metaldetektorbruger: Det skønnes, at der findes ca. 2000 aktive detektorbrugere i Danmark.
 • Arkæologiske Fund og Danefæ: Alene i 2016 og 2017 indleverede danske metaldetektorbrugere tilsammen over 31.000 fund til danefævurdering. Dette afspejler dog kun en brøkdel af de reelle fundmængder, som detektorbrugere står for.
 • Mere information: om regler for metaldetektorarkæologi i Danmark besøg https://slks.dk/fortidsminder-diger/metaldetektor-og-danefae/
 • Mere information: om DIME og Dansk metaldetektorarkæologi: https://tidsskrift.dk/dja/article/view/111422/165531
Kontakt

Ved spørgsmål til projektet kontakt
Peter Jensen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  -  2425 5941
Andres Dobat Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  -  4111 8689

Kontakt til andre projektdeltager:
 • Torben Trier Christiansen
  Museumsinspektør (Nordjyllands Historiske Museum) Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  -  2519 7434
 • Andres Dobat
  (Lektor i Arkæologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet) Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  -  4111 8689
 • Freddy Arntsen
  Amatørarkæolog og metaldetektorbruger og medlem af DAA bestyrelse (DAA) Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  -  9385 0970
 • Mads Dengsø Jessen
  Museumsinspektør (Nationalmuseet) Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  -  4120 6168
dime mobil marken 01
Detektorbruger med mobil i marken.
Billede: Casper Skaaning Andersen, Arkæologisk IT MOMU/AU
dime mobil marken
DIME i brug i marken.
Billede: Casper Skaaning Andersen, Arkæologisk IT MOMU/AU

Benny Staal modtager Aage Rothenborgs legat for 2019

Benny

Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskabs har tildelt Benny Staal Aage Rothenborgs legat for 2019.

Begrundelsen for tildelingen af legatet er Bennys utrættelige indsats som redaktør af Fund&Fortid - arkæologi for alle, hvoraf de senere år som ansvarshavende redaktør. Og for Bennys energiske assistance ved afviklingen af Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskabs medlemsmøder.

Bestyrelsen i DAA og redaktionen i Fund&Fortid, ønsker alle Benny Staal tillykke med Legatet.

Årets sidste Fund&Fortid blad er på gaden!

Denne gang er stenalderen stærkt repræsenteret i bladet. I redaktionen har vi ofte talt om, at man mange steder undervurderer stenalderen og primært fokuserer på de metalrige perioder af vores oldtid.

Det betyder dog ikke, at vi helt har glemt metallerne. Både lederen, Nyt fra Nationalmuseet og bagsiden omhandler noget for detektorfolket. Og netop detektorfolkene, der jo altid trasker rundt på markerne, skal vide en masse om alle perioderne - altså også om stenalderforside 04 2019

INDHOLD

  Fælles fortid – om danefæarbejdet på Nationalmuseet
Anne-Kathrine Kjerulff, Lasse Sørensen og Michael Andersen
Fundet – Forsvundet - Genfundet
Erik Brinch Petersen
Istidsjægerne ved Paderup Mose – Federmesserkultur nær Randers
Preben Ravnsvad
Att “bränna” flintföremål
Lars Larsson
En jadeøkse fra Sydvestsjælland
Elin Lis Johansen og Jens Nielsen
Små sten med stor betydning. Sol over jord – Neolitisk minikunst fra Bornholm
Flemming Kaul
Forfædrene og himmellegemerne
Rud Kjems
Nyt fra Nationalmuseet. Værdier på tøjet – en hilsen fra en knappemager
Tine Bonde Christensen
Formanden har ordet
Jette Svane Hansen
Detektorafsøgning i Norge
Allan Faurskov


FORSIDE

Grubekeramisk jæger tegnet af kunstner Tom Björk lund.
Motiv fra udstillingen på Moesgaard Museum. Foto: Benny Staal.
Bronzehest, muligvis vægtlod, detektortræf 2019, Mjøsa, Norge. Foto: Allan Faurskov.
Solskiven fra Nebra. Foto: Juraj Lipták, Landes amt für Denkmalpflege und Archäol ogie Sachsen-Anhalt.
Solsten fra Vasagård, Bornholm. Foto: John Lee, Nationalmuseet.

ABONNENTER

Så kære abonnenter. Glæd jer til nogle fornøjelige timer i selskab med fortiden. Bladet er planlagt til at dumpe ind af brevsprækkerne ca. den 1. december 2019. Som altid skal abonnenter, der af uransagelige grunde ikke har modtaget bladet inden den 16. december 2019, sende en mail til DAAs kasserer, David Barry: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og bede om at få tilsendt sit eksemplar.

Satire tegning med forkert budskab

Nedenstående tegning fra Jydske Vestkysten formidler et forkert billede af hvad landmænd risikerer i forbindelse med dyrkning af deres jord, når de støder på fortidsminder.
 
76747566 469018497363525 4963950903808753664 o

Avisen er blevet bedt om at korrigere det udsagn billedet formidler.

“Det fremgår tydeligt af museumslovens kapitel 8 §27 at jordarbejde i forbindelse med dyrkning af almindelige jordafgrøder ikke risikerer udgifter i forbindelse med fund af fortidsminder i den situation. Vedhæftede tegning bragt i Jydske Vestkysten giver derfor et helt forvrænget billede af retstilstanden som i værste fald kan få lodsejere til at tie om fund af fortidsminder og yderligere kan føre til at os der med detektor, og gør en stor indsats for at redde genstande før de slides op af pløjning m.m, ikke får lov til at gå på markerne af nervøse landmænd. I bør derfor sørge få at at der bliver rettet op på det forkerte budskab tegningen formidler.”

Klip fra Museumsloven kapitel 8 - §27 - stk. 5:

Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt

1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,

2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller

3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk