Guldspiraler er en gåde for arkæologerne

kvtojinzfkz8jcnfu8mi

Pressemeddelelse  •  www.natmus.dk

Op mod 2000 små guldspiraler fra bronzealderen er dukket op ved Boeslunde på Sjælland. Arkæologerne har aldrig set noget lignende før.

De ved ikke, hvad de har været brugt til, og de har aldrig set dem før i Danmark. Arkæologerne på Museum Vestsjælland og Nationalmuseet står over for et lille mysterium, som de i fællesskab har udgravet.

Det drejer sig om op i mod 2000 guldspiraler på op til tre centimeters længde og fragmenter af guldspiraler. De er fremstillet af meget tynd, flad guldtråd og daterer sig til bronzealderen i tidsrummet 900-700 f.Kr., forklarer museumsinspektør på Nationalmuseet Flemming Kaul.

-Måske har spiralerne været fæstnet på snore, der har siddet som små frynser på en hat eller en parasol. Måske har de været flettet i håret eller været broderet på dragten. Faktum er, at vi ved det ikke, men jeg hælder til, at de var en del af en en præstekonges dragt eller hovedbeklædning, siger Flemming Kaul om de mærkelige spiraler.

Han har udgravet guldspiralerne ved Boeslunde på Vestsjælland sammen med Kirsten Christensen, som er museumsinspektør på Museum Vestsjælland.

- For to år siden fandt et par amatørarkæologer fra egnen fire armringe, såkaldte edsringe af guld, og derfor valgte vi at grave på fundstedet for at se, om der var mere i jorden, siger Kirsten Christensen.

Faktisk har de gravet på stedet to gange. I første omgang fandt arkæologerne fra Museum Vestsjælland blot nogle få spiraler. En af dem fik finderen af guldringene med til en guldsmed, som kunne slå fast, at det var guld, ikke messing.

Derfor stak arkæologerne skovlen i jorden igen sammen med Nationalmuseet. Og denne gang var der bid i form af de mange guldspiraler, der til sammen vejer mellem 200 og 300 gram. Dertil kommer to forgyldte dragtnåle, som gør, at fundet kan dateres ret præcist.


Foto: Flemming Kaul, Nationalmuseet

Begravet i skindforet træskrin

Guldspiralerne blev udgravet inden for et område på nogle få kvadratmeter. De lå fordelt i to koncentrationer. I den ene lå de på række eller i små bundter af tre og fire stykker sammen. I den anden, som er særlig interessant, lå spiralerne samlet i en bunke.

- Guldspiralerne lå samlet i en stor klump, og nedenunder fandt vi sorte flager af noget, som ligner beg, der har indgået i det træskrin, som indeholdt spiralerne, fortæller Kirsten Christensen.

Undersøgelser på Nationalmuseet afslører, at der er tale om birketræsbeg. Begflagerne har tydelige aftryk af træskrinets overflade på den ene side og aftryk af skind på den anden.

Meget tyder på, at begen har været brugt til at holde en skindforing fast på indersiden af et træskrin; en form for klædekiste eller hatteæske til en fin guldprydet dragt eller hovedbeklædning.

Nordeuropas guldrigeste område

453268 930 9300 75 0 1448 1001 4

Det sagde pling i ørerne på både Hans Henrik Hansen (til venstre) og Christian Albertsen, da de med deres metaldetektorer gik hen over en mark nord for Skælskør, dog ikke den på billedet her, og stødte på de flotte guldringe. Foto: Anders Ole Olsen

Det kommer ikke bag på museumsfolkene, at de mange guldspiraler dukker op netop ved Boeslunde. Området rummer nemlig nogle af de største guldfund fra Nordeuropas bronzealder.

Kirsten Christensen fortæller, at ud over de fire guldringe, som udløste udgravningen, er der på samme matrikel fundet seks andre store og tunge guldringe. Og i 1800-tallet fandt nogle lokale husmænd ad to omgange seks guldskåle ved Borgbjerg Banke, der ligger godt 500 meter derfra.

- Ringene vejer til sammen 3,5 kilo, og regner vi skålene, som vejer mere end et kilo, med, så bliver det til et af de største guldfund fra bronzealderen i Nordeuropa. Det viser, at stedet havde en helt særlig betydning for bronzealderens mennesker, når de valgte at ofre flere kilo guld, siger Kirsten Christensen.

Ofret til solen

Flemming Kaul er overbevist om, at Boeslunde i bronzealderen var et særligt helligt sted, hvor datidens folk udførte deres ritualer og ofrede guld til de højere magter. De store tunge edsringe af guld, som kan veje mere end et halvt kilo, finder man altid i offersammenhænge. Derfor har de haft en helt særlig status, mener Flemming Kaul.

Han forestiller sig, at guldspiralerne og edsringene tilhørte en form for præstekonge.

- Måske bar præstekongen en guldring om sit håndled, og guldspiralerne sad på hans kappe eller hans hat, hvor de under rituelle solceremonier skinnede som solens stråler. Netop solen var et af de helligste symboler i bronzealderen, og guldet havde givetvis en særlig magi. Det har solens farve, og det skinner som solen, og fordi guld er uforgængeligt, så indeholder guld også noget af solens kraft, forklarer han.

Derfor ofrede man præstekongens rigdomme til solen eller gemte dem af vejen i en trækasse mellem ceremonierne, foreslår Flemming Kaul.

Arkæologerne på Nationalmuseet og Museum Vestsjælland er overbeviste om, at der stadig gemmer sig guld ved Boeslunde. Derfor fortsætter Museum Vestsjælland eftersøgningen sammen med egnens amatørarkæologer, og de forventer, at metaldetektorerne fortsat giver gyldne udslag.

Selvom guldspiralerne blev fundet ved museernes arkæologiske udgravning, vil Nationalmuseet udbetale danefædusør.

Tidligere fund fra Området

edsringe boeslunde

Den 18. og 19. juni 2013 gjorde Hans Henrik Hansen og hans nevø Christian Albertsen utrolige fund på en mark ved Boeslunde på Sydvestsjælland, og stedet var ikke tilfældigt. Her var nemlig tidligere fundet ikke mindre end fem guldringe, den seneste i 2009 - hvortil kommer endnu en, som kan være fra samme sted.

skaale

De seks guldskåle fra bronzealderen fundet ved Borgbjerg Banke i Boeslunde i 1800-tallet. Den ene finder var en husmand, som fik råd til at give sin søn en uddannelse, og familien tog efterfølgende navneforandring til Borgbjerg. Finderens sønnnesøn var folketingspolitikeren Frederik Borgbjerg (1866-1936), der sad i Folketinget for Socialdemokratiet og var socialminister og undervisningsminister.

Guldspiralerne vil kunne ses på Skælskør Bymuseum onsdag den 15. juli 2015 i tidsrummet kl. 13.00-15.00. Kirsten Christensen vil være til stede og svare på spørgsmål.

SDAs 25 års jubilæum

4

 

2

Amy Lewring fra Sønderjyske Arkæologer modtager
prisen som årets arkæolog 2015
Niels Bødker Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe
bliver udnævnt til æresmedlem i SDA.

En glad Amy Lewring fra Sønderjyske Arkæologer modtog prisen som årets arkæolog 2015 af formand Jan Andersen.
Niels Bødker Thomsen blev udnævnt til æresmedlem i SDA, for sin store og utrættelige indsats igennom SDAs 25-årige historie.

TILLYKKE til Amy Lewring og Niels Bødker Thomsen!

Der var mødt små 50 deltagere op til en meget festlig og vellykket dag i Jelling, hvor SDA´s 25-års jubilæum blev fejret.  Her var en hyggelig og festlig stemning med to fantastiske foredrag, dejlig frokost og snak.

Gode sommerhilsner!

Arkæologiske undersøgelser og udgravninger

msj logobanner

Arkæologi Haderslev graver i øjeblikket i Haderslev , Aabenraa og  Tønderkommuner. Herunder er en kort oversigt over de udgravninger, hvor arkæologerne har fundet bopladser, huse, grave el. lign. og hvor der er noget at se og fortælle om netop nu! Der tages forbehold for ændringer.

HVOR     KORT OM HVAD KONTAKT

Slotsgadekvarteret

Aabenraa Kommune

Udgravninger forud for fjernvarmenedlæggelse. Løbende overvåger arkæologerne entreprenørernes gravning i byens middelalderlige bykerne. Det forventes , at man finder rester efter huse og kulturaktiviteter.    

Frauke Witte

Tlf. 2944 7643

Arnå – 5 km vest for Tønder

Tønder Kommune

Flinthuggerplads fra slutningen af istiden. Måske brommekulturen dvs. 12.500 gammel. Massere af flint….

Området er truet af erodering fra den meget vandrige Arnå, så derfor udgaver museet!

Klaus Hirsch

Tlf 3058 1179

Valsbæk

Mellem Bevtoft og Skrydstrup

Haderslev kommune

Stor udgravning forud for anlæggelse af biogasanlæg . På udgravningen er der fundet spor dvs. stolpehuller efter en

enkelt gård med et fint hegn omkring fra 3. 4. århundrede dvs. ældre jernalder, samt et gårdsanlæg og en lille landsby bestående af 3 gårde fra omkring 5-300 f. Kr.) På flere områder er der fundet ardspor fra jernalderen dvs. pløjespor, der altså er op til 2000 år gamle! Enkelte fund af keramik.  

I uge 23-24 åbner arkæologerne et område, hvor der ligget en gård og en lade, som kan ses på kort fra 1864.    

Lene H. Lutz

Tlf. 3058 1455

Hvis du er interesseret i flere oplysninger bedes du tage kontakt til udgravningslederen eller museumsinspektør Per Ethelberg på tlf. 20 46 32 07 eller Hans Chr. H. Andersen tlf. 61 65 40 40.

HUSK: Tag aldrig ud på stedet før der er truffet en aftale. Hvor museet arbejder er som oftest på private områder. En udgravning kan være en farlig arbejdsplads og der kan forekomme ændringer i museets tidsplaner m.v.
 
Med venlig hilsen
 
Merete Boel Essenbæk Museumsinspektør - formidling Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev  
tlf. 7352 3451,  
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. www.museum-sonderjylland.dk
 
En forundersøgelse er en form for systematiske stikprøvegravning forud for evt. en egentlig udgravning. Forundersøgelser varer normalt kun få dage, men er afhængig af arealets størrelse, og det der evt. bliver fundet dækkes til indtil en egentlig udgravning skal foregå, måske uger eller måneder senere.   
 
Hvorfor arkæologi?
Arkæologerne afdækker, opmåler, udgraver, beskriver, fotografere, tegner og fortolker sporene i jorden efter fortidens mennesker.  På den måde kan vi også i fremtiden se, hvordan man levede i Danmark fra stenalder og helt frem til dig dag.  Fortidens spor kan fortælle os, hvordan fortidens mennesker har løst forskellige udfordringer bl.a. konflikter og klimaforandringer. Dermed kan fortidens erfaringer være med til at nuancere de udfordringer vi har i dag omkring konflikter mellem nationer, mennesker og naturen.  
 
Hvor graver museet?
Museet i Haderslev graver i hele Sønderjylland dvs. Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommune. Hertil kommer Kolding kommune, hvor Arkæologi Haderslev varetager det arkæologiske ansvar på vegne af Koldinghus Museum.

Harald Blåtands verden genopstår i Kongernes Jellings nye oplevelsescenter

banner

Kongernes Jelling genåbner den 6. juni som et helt nyt vikingeoplevelsescenter, der fortæller historien om Harald Blåtand og Danmarks vikingekonger. Det sker i en moderne opdateret version med fokus på interaktive oplevelser.

Vær hilset. Træd nærmere. Tag plads ved kongens knitrende langild i den store hal, hvor flammerne kaster dansende skygger på de dunkle vægge. Få historien om vikingekongernes Danmark og vikingernes forunderlige verden.  

Sådan indledes et besøg i Kongernes Jelling, hvor en helt ny interaktiv og oplevelsesbaseret formidling af vikingekongerne og deres gådefulde monumenter udfolder sig i en helt ny udstilling. Den åbner den 6. juni.

Gå videre fra kongens hal, og oplev vikingerne som sværdsvingende krigere, fredelige bønder og driftige handelsfolk. Træd ind i Gorm den Gamles gravhøj eller drag i krig, bliv dræbt og genopstå i Valhal. Overvær vikingernes brutale ofringer. Se vikingernes troldkvinde, Vølven, ved verdenstræet Ask Yggdrasil. Vær vidne til kristendommens komme og Kong Harald Blåtands samling af det danske rige, som han praler med på den store runesten i Jelling. Og tag så til slut en flyvetur hen over monumenterne i en virtuel drone, du selv styrer.

Således kan udstillingen og formidlingen i Kongernes Jellings nye oplevelsescenter sammenfattes i en bouillonterning. Gennem halvandet år har Kongernes Jelling og ART+COM Studios fra Berlin arbejdet på at give oplevelsen af vikingerne en kraftig makeover.  Det er sket i et tæt og frugtbart samarbejde med Vejle Kommune og Vejle Museerne. Kongernes Jellings nye oplevelsescenter er støttet økonomisk af VELUX  FONDEN, VILLUM FONDEN, Augustinus Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Resultatet er en helt ny og frisk fortælling om Danmarks vikingekonger, Rigets samling, kristendommens indførelse og historiens nøglepersoner: Gorm den Gamle, Dronning Thyra og Harald Blåtand.

Flyvetur i drone
Overinspektør ved Nationalmuseet og leder af Kongernes Jelling, Hans Ole Matthiesen forklarer, at udstillingen baserer sig på de nyeste teknologier inden for museumsformidling og ikke nær så meget på udstillede genstande. Det skyldes, at der kun er meget få arkæologiske fund fra Jelling, og det har udstillingen vendt til en styrke ved at satse på interaktive projiceringer, digitale animationer og indtalte fortællinger.
 
- Udstillingen har flere dimensioner, end konventionelle udstillinger normalt har. Lyd og lys fylder mere, og levende fortællinger indtalt af Ellen Hillingsø og Nis Bank Mikkelsen skaber stemninger, der suger gæsterne ind i vikingernes univers på en meget sanselig og håndgribelig måde. Vi sender blandt andet gæsterne ud på en virtuel flyvetur, hvor de via droneoptagelser selv kan gå på opdagelse i fugleperspektiv og se Jelling lidt fra oven, og fra tagterrassen er der udsyn til Jellingmonumenterne gennem kikkerter, siger Hans Ole Matthiesen og fortsætter:

- Vi lægger ikke fingrene i mellem i udstillingen. Glem alt om nuttede tegneserie-guder og ædle vikinger. Vikingernes tro var i et moderne perspektiv både barsk og grum, og derfor fortæller vi åbent om blodige menneskeofringer og sender vores gæster en tur til Valhal med enkeltbillet.

Udfordrende udstilling
Uden lange tekster og med store, træsnitsagtige vægdekorationer sætter udstillingen scenen for sin kernefortælling om vikingekongerne i Jelling, deres monumenter og særligt Harald Blåtand.  Han samlede Danmark, vandt sig Norge og indførte kristendommen, hvis man altså kan stole på alt, hvad Harald Blåtand påstår på sin runesten.

Udstillingen udfordrer sine gæster og stiller spørgsmål. Gjorde Harald vitterlig alle danerne kristne og skete det på samme tid, eller skyldtes trosskiftet langt hen ad vejen ligeså meget Harald Blåtands realpolitiske overvejelser snarere end en religiøs vækkelse.

Hans Ole Matthiesen håber, at publikum vil tage godt imod det nye oplevelsescenter, og han er samtidig temmelig sikker på, at Harald Blåtand ville elske et besøg i Kongernes Jelling, hvis han fik muligheden.

- Han ville uden tvivl glæde sig over, at hans eftermæle stadig lever mere end 1000 år efter hans død. Harald Blåtand var en sand mester i selviscenesættelse, og han forstod at udnytte datidens måder at markere sig på og sætte sit eftermæle. Havde vi kunnet spørge ham til råds, var Kongernes Jelling nok blevet endnu større og endnu vildere, siger Hans Ole Matthiesen.

Åbner med folkefest
Kongernes Jelling åbner den 6. juni med en stor folkefest i Jelling fra klokken 10 – 17:
I forbindelse med åbningen er der indrettet vikingelandsby på monumentområdet med vikinger, som blandt andet arbejder i deres værksteder og afholder krigerskole og bueskydning. Indenfor i Kongernes Jelling kan gæsterne hilse på Harald Blåtand og prøve vikingeudstyr.

En række bands og musikere optræder den 6. juni. Det drejer sig om: KorDania; Søren Krogh og Perry Steinbäck; bandet Bragr og gruppen Asynje, som spiller vikingemusik.

Til Pressen:
Udstillingen er åben for besøg af anmeldere journalister fra den 1. juni. Kontakt projektleder Morten Teilmann-Jørgensen på tlf.: 24 75 84 86 for en aftale.

Fakta om Kongernes Jelling
- Ud- og ombygningen af Kongernes Jelling har taget halvandet år og er sket i et samarbejde mellem Nationalmuseet og Vejle Kommune.
- Den er støttet økonomisk af VELUX  FONDEN, VILLUM FONDEN, Augustinus Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Budgettet er på over 60 millioner kroner
- Oplevelsescentrets udstillingsarealer er tredoblet så der er 1000 kvadratmeter udstillinger fordelt på to etager.
- I forbindelse med ombygningen er butikken og caféen udvidet, ligesom der er indrettet en 200 kvadratmeter stor tagterrasse med udsigt til kirken, runestenene, gravhøjene og den som kunstværk genskabte træpalisade, som omkranser monumentområdet.

Foto: Jacob Nyborg Andreasen, Nationalmuseet.

For yderligere oplysninger eller interview, kontakt:
Hans Ole Matthiesen, overinspektør og leder af Kongernes Jelling
Tlf.: 41 20 63 30. E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Morten Teilmann-Jørgensen, projektleder ved Kongernes Jelling
Tlf.: 24 75 84 86. E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Henrik Schilling, presseansvarlig, Nationalmuseet.
Tlf.:  41 20 60 16. E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Indbydelse til SDA’s 25-års-jubilæum

Søndag den 14. juni 2015 kl. 10 på UCL Jelling, Vejlevej 2, 7300 Jelling
(det tidl. Jelling Statsseminarium over for kirken)

Program:

  • 10.00-10.30 Ankomst, kaffe m/bolle og betaling.
  • 10.30-11.15 Velkomst og det historiske ved formanden.
  • 11.15-11.30 Strække ben-pause.
  • 11.30-11.45 Udnævnelse af Årets Arkæolog.
  • 11.45-12.30 Foredrag ved Anne Pedersen: Harald Blåtands Jelling – budskab og iscenesættelse.
  • 12.30-13.30 Frokostbuffet. Drikkevarer kan købes.
  • 13.30-14.30 Festtale ved Peter Vang Petersen.
  • 14.30-16.00 Kaffe m/tærte og mulige spørgsmål/indslag fra deltagerne.

Pris for hele dagen inkl. forplejning (ekskl. drikkevarer) kr. 175.
Tilmelding senest onsdag den 3. juni til: John Petersen, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon: 44 99 46 47.

jelling

NEW SDA logo BW small bottom

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk