SDA’s Sjællandstræf 2018 i Osted

Søndag den 28. oktober kl. 09.30-16.00

osted fs

Dagens program:


09.30-10.00   Ankomst og kaffe


10.00-10.10   Velkomst


10.10-11.10   Svend Illum Hansen, arkæolog, Nordisk Megalit Restaurering:

Danmarks megalitgrave i forfald

Danmarks fortidsminder, især megalitgravene, er i stærkt truet forfald på grund af økonomiske nedskæringer og mangel på uddannet personale. I disse måneder er flere gravkamre blevet lukket for offentligheden på grund af fare for sammenstyrtning. Svend Illum Hansen, der igennem 35 år har restaureret og undersøgt især jættestuerne i samarbejde med et lille antal kolleger og specialister, vil fortælle om jættestuernes konstruktioner og former, hvor-dan de vedligeholdes, og hvilke resultater undersøgelserne har givet.


11.10-12.10  Flemming Kaul, seniorforsker, Nationalmuseet: 

Minihelleristninger fra Vasagård. Små sten med stor betydning 

Igennem de seneste år er der på tragtbægerkulturens samlingspladser ved Rispebjerg og Vasagård gjort forunderlige fund af minihelleristninger fra den sene tragtbægerkultur, ca. 2800 f.Kr. Der er fundet mere end 250 dekorerede sten. Mange er udsmykket med solbilleder, men en helt ny fundgruppe er på det seneste kommet til, nemlig sten med firkantede motiver. Det foreslås, at det er forenklede gengivelser af marker. Der bliver sammenlignet med sam-tidige gengivelser af marker på helleristninger fra Valcamonica i Norditalien. 


12.10-13.30  Middagspause. Den medbragte mad kan nydes i skolens kantine. Drikkevarer kan købes.


13.30-14.30  Kristoffer B. Pedersen, kulturarvschef, Museum Sydøstdanmark:

Tilbage til Holmegaard Mose

Holmegaard Mose spiller en vigtig rolle for udforskningen af ældre stenalder i Nordeuropa. Den industrielle udnyt-telse af tørven har givet os nogle af de bedste udgravede bopladser fra Maglemosekulturen, som vi kender. Og da dele af mosen blev drænet og omdannet til landbrugsjord, sørgede flere dygtige amatørarkæologer for, at vi fik kendskab til flere vigtige bopladser langs bredderne af den tidligere sø. Men hvordan ser det ud omkring Holmegaard Mose i dag? Er det stadig muligt at finde velbevarede stenalderbopladser i mosen?


14.30-15.00  Kaffepause


15.00-16.00  Severin Tobias Mortensen, arkæolog, Museum Lolland-Falster:

Betragtninger fra pløjelaget – detektorlokaliteten Øster Vandet i Thy

Medlemmer fra Thy-Mors Detektorforening har siden 2007 fundet et omfattende genstandsmateriale på markerne vest for byen Øster Vandet i Thy. Ud fra genstandsmaterialet fra yngre germansk jernalder (ca. 520-800 e.Kr.), der i Øster Vandet består af mere end 150 fund, er det muligt at påvise en lokalitet præget af handels- og håndværks-relaterede funktioner indtil et næsten fuldstændigt ophør af aktivitet mod slutningen af perioden.


16.00  Afslutning


Tilmelding

Sjællandstræffet holdes på Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevej 1, 4320 Lejre (10 km sydvest for Roskilde). Deltagergebyret er kr. 150, hvilket inkluderer morgenkaffe m/brød og eftermiddagskaffe med kage. Tilmelding senest den 19. oktober til kassereren, David Barry, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 5956 5660. Tag gerne gæster med. Deltagergebyret betales senest den 19. oktober til foreningens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 8772010 eller til MobilePay 6054 5444. Husk venligst at opgive navn og postnummer på deltageren(erne).

Fund&Fortid 3-2018

detektor bornholm

fogf 3 2018Fund&Fortid 3-2018 er ved at blive færdigt. Vi er selv yderst tilfredse med bladet og dets indhold, og håber at alle abonnenterne vil glæde sig til den 1. september (cirka), hvor det gerne skal ligge i de respektive postkasser.

Jeg har vist nævnt tidligere, at der stadigvæk er 'ledige pladser' som abonnent på Fund&Fortid - og du vil kunne få "gamle nyheder" lige lukt ind på lystavlen fire gange årligt - til en nogenlunde lav pris endda. 

Vi har denne gang - i det trykte blad - medtaget et par reklamer for vores to store arkæologiske selskaber - i vest: Jysk Arkæologisk Selskab og i øst: Det Kongelige Nordiske Oldskriftsselskab. Det har vi gjort for at gøre opmærksom på selskabernes eksistens blandt de af vore yngre og ældre medborgere, der endnu ikke har meldt sig ind. For når man ikke er medlem af et af de to selskaber, ved man jo heller ikke hvilke fantastiske arrangementer, man går glip af. For ikke at snyde de af jer, der ikke allerede har tegnet et abonnement på Fund&Fortid, vises de to reklamer også her i det faste opslag, og lad det så være en opfordring til at melde sig ind... læs her om de gode tilbud som selskaberne tilbyder. Husk, at sæson 2018/19 starter lige om lidt...

Nekrolog - Villy Falk 1938-2018

villy falk

Villy Falk er død. Villy sov stille ind den 1. august på et plejehjem i Slangerup efter lang tids sygdom, og nåede lige at opleve sin 80-års fødselsdag den 24. juli.

Villy var med i personkredsen, der grundlagde "Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer" (SDA) i 1990, og sad i bestyrelsen fra begyndelsen. I 1995 overtog han formandsposten efter Eluf Lyngbak, der måtte forlade bestyrelsen i utide på grund af svigtende helbred. Efter tretten meget aktive år som formand, forlod Villy bestyrelsen 2008, i forbindelse med en planlagt fornyelse af SDA. Villy var herefter aktiv i Furesø Arkæologigruppe. 

Af profession var Villy elektroingeniør, og hans formandsperiode var præget af orden, aktion, organisation og sans for detaljen. Vi husker hans sindrige tidstavler og høje ambitioner for SDA.
Han var også aktivt medlem af Ballerup Historiske Forening, og stod for de arkæologiske udstillinger i ”Svinehuset” på egnsmuseet Ballerup Museum i Pederstrup.

Villy var en meget rejsende amatørarkæolog, og utallige gange besøgtes Østafrika, Marokko, Tunis, Frankrig, Nordtyskland og Nordskandinavien, og erhvervede i denne forbindelse en meget stor viden om menneskets udvikling og de palæolitiske og mesolitiske kulturer, og han skrev og holdt meget gerne foredrag herom.

I Villys formandsperiode kunne SDA fejre ti års jubilæum år 2000 med blandt andet et stort arrangement på Moesgaard Museum i Aarhus og på Nationalmuseet i København. I hans periode udgav SDA felthåndbogen, "Operation Guldhorn - en håndbog i arkæologisk kortlægning" (Vagn Andersen, Jane Kjærgaard Andresen, Eigil Nikolajsen og Niels Bødker Thomsen), samt de to bøger forfattet af Axel Degn Johansson: ”Ældre Stenalder i Norden" og ”Ældre Stenalder i sydlige Norden”. Det var også i hans formandsperiode, at SDA´s medlemsblad "SDA-Nyt" blev udviklet til det arkæologiske tidsskrift - Fund&Fortid.

Villys ordsprog eller slogan var: "En forenings samlede ressourcer er summen af medlemmernes 3 V-er, som er Vilje, Viden og Virke". Dette udsagn karakteriserede i høj grad Villy Falk.
Vi har mistet en af vore toneangivende amatørarkæologer.

Æret være hans minde!
Niels Bødker Thomsen

SDA Jyllandstræf 2018

Randersegnens Amatørarkæologer inviterer  til Jyllandstræf i Skrødstrup ved Mariager
søndag d. 3. juni kl. 9.45-16.00

09.45-10.15 Ankomst og morgenkaffe i spisesalen på Skrødstrup Efterskole, Skrødstrupvej 26, 9550 Mariager.  

10.15-11.15 Morgensang og foredrag  ”En amatør, der arbejder professionelt” – Reiner Merke fortæller om sit arbejde med at lave modeller til oldtidsudstillingen på Moesgaard Museum.   

11.15-12.00 ”Præsentation af formodede vikingeanlæg ved Falslev” –   Kim Elnef og Henrik Kristensen fortæller om en interessant lokalitet.  Arkæologernes slagsang.  

12.00-12.45  Frokostpause – husk at medbringe madpakke og drikkevarer.   

12.45  Fælles afgang til Edderup Autoophug, Havndalvej 35, 9550 Mariager, hvor der er mulighed for parkering.  

Henrik Kristensen leder forsamlingen ud på den fredede Sem Hede. Her er gravhøje, jernaldermarker og det første nedkastningssted, der satte Hvidstengruppen i gang.

jylland 01

14.15 Fælles afgang til Sem Museum, Brunhøjevej 1, 9550 Mariager. 

Sem Museum er et lille privatmuseum med bl.a. en samling af redskaber og keramik fra stenalder til jernalder. Derudover findes der en lang række af landbrugsredskaber fra gammel landbrugskultur.  

Velkomst, kaffe og kage i haven. Derefter er der mulighed for at nyde stedet på egen hånd. 

16.00 Træffet sluttes.

jylland 02

Tilmelding og deltagergebyr: 

Tilmelding senest den 22. maj 2018 til SDA’s kasserer, David Barry, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 5956 5660. I er velkomne til at tage gæster med. 

Tilmelding og deltagergebyr:  Tilmelding senest den 22. maj 2018 til SDA’s kasserer, David Barry, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 5956 5660. I er velkomne til at tage gæster med.  

Deltagergebyret er kr. 125,00 (inkluderer morgenkaffe/brød samt eftermiddagskaffe/kage).   Deltagergebyret skal betales senest ved tilmeldingsfristen ved overførsel til foreningens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 8772010 eller til MobilePay 6054 5444. Husk venligst at opgive navn og postnummer på deltageren/erne.

SDA’s årsmøde 2018 i Odense

Fig 1

SDA holdt årsmøde den 22. april 2018 på Møntergården, Odense Bys Museer. Mere end 50 medlemmer var mødt op fra hele landet for at deltage i foreningens 28. årsmøde. Eigil Nikolajsen blev valgt som ordstyrer og gav straks ordet til foreningens formand, Jette Svane Hansen. Denne bød velkommen og indledte sin beretning med at mindes sin forgænger, Jan Andersen, der døde den 22. marts, og henviste til nekrologen i dette nummer af Fund&Fortid. Formanden gennemgik derefter det forgangne års aktiviteter. Hun fremhævede, at SDA havde formået at udarbejde et nyt sæt SDA-etiske regler, som er tilpasset den udstrakte anvendelse af metaldetektorer. De etiske regler skal være et supplement til lokalgruppernes egne regler. Formanden roste Fund&Fortid, men var bekymret for det dalende abonnementstal og opfordrede til, at alle hjælper med at skaffe flere abonnenter. Formanden fremhævede et samarbejde mellem Museum Nordsjælland og Freddy Arntsen fra bestyrelsen og Hørsholm Arkæologi Forening om afholdelse af detektorkurser som forbilledligt. Der var megen ros til alle for store og små bidrag til foreningens virke.

I forbindelse med SDA’s handlingsplan oplyste formanden, at vi vil forsætte foreningens linje, og gjorde opmærksom på Jyllandstræffet i Randers den 3. juni og Sjællandstræffet i Osted den 28. oktober. Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Kasserer David Barry gennemgik regnskab og budget og fik stort bifald for sine ihærdige bestræbelser, som har resulteret i et overskud. Det omdelte regnskab og budget blev godkendt.

Sammensætningen af SDA’s nye bestyrelse fremgår af Hjemmesiden og af Persongalleriet i Fund&Fortid.

Årets Arkæolog 2018
Frantz Howitz, journalist og kulturredaktør på TV-kanalen dk4, blev udnævnt for sin fremragende indsats som formidler af arkæologi og historiske programmer. Frantz Howitz kvitterede med et interessant og relevant foredrag underbygget med videoklip fra besøg på udgravninger og interviews med kendte arkæologer. Vi blev indviet i interviewets vanskelige kunst. Som en rød tråd gennem foredraget fornemmedes en dyb respekt og forståelse for bevarelsen af kulturarven. Her har medierne og detektorarkæologerne et stort ansvar ved at nedtone skattejagtaspektet og i stedet at fokusere på at redde kulturspor og sikre kulturarven. ”Dette er vigtigt så længe, der er en menneskehed”, sagde Frantz Howitz, blandt andet.

Foredrag om ”Knuds Odense” og ”Havsmarken”
Her var tale om to interessante foredrag, som kun kan anbefales at blive hørt af mange flere. Jesper Hansen fortalte om ”Knuds Odense – Vikingernes by”. Hele historien er beskrevet i den nyligt udkomne bog med samme navn som foredraget, redigeret af Mads Junge og Jesper Hansen. Se anmeldelse af bogen her: http://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/forhistorisk-tid-12-12/knuds-odense. Steen Agersø, lærer og detektorfører fra Ærø, fortalte om ”Havsmarken – en handelsplads fra vikingetid”. Der blev blandt andet vist billeder af arabiske og frankiske mønter, brudsølv og pragtfulde smykker, som blev sat ind i en større sammenhæng.

Dagen stod tilbage som en stor oplevelse for deltagerne.

Niels Bødker Thomsen og Benny Staal

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com