Invitation til Inspirationsmøde Øst

Danske Amatørarkæologer

Invitation: Lørdag den 12. marts 2022 kl. 11:00-15:00

Invitation til Inspirationsmøde Øst nr. 2 om samarbejde medlemsforeningerne imellem i Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Medborgerhuset ligger meget tæt på Taastrup S-togsstation. Der er parkeringsplads bag Medborgerhuset.

I lighed med sidste inspirationsmøde, der løb af stablen i Lejre i oktober 2020, er baggrunden for mødet den spørgeskemaundersøgelse, som DAA’s bestyrelse har foretaget i forsommeren 2020. I spørgeskemaundersøgelsen bad vi om oplysninger om de enkelte foreningers type, medlemstal, samarbejde med andre foreninger, samarbejde med museer, udgravningsaktiviteter i musealt regi, andre aktiviteter i musealt regi, foreningens egne aktiviteter, og hvad den kunne tilbyde de andre medlemsforeninger.

Spørgeskemaets resultater og konklusioner er sammenfattet i Fund&Fortid nr. 3/2020.

Mødet i oktober 2020 blev af deltagerne anset for givende og vedkommende, konklusionen var blandt andet, at udbyttet var stort, men tiden for kort, hvorfor man gerne vil mødes igen. Der blev aftalt en mødemodus på ca. to gange årligt. På grund af coronarestriktioner er det først nu muligt igen at tage tråden op.

Mødet er ikke kun for formænd – hver forening er velkommen til at stille med flere fra deres bestyrelse.

Forberedelse til mødet

Ligesom sidst bedes hver forening forberede en kort præsentation af deres forening (ca. 10 min.) med fokus på foreningens egne aktiviteter og kompetencer, samarbejde med andre foreninger og samarbejde med museer.

I bedes også forberede en kort præsentation af, hvad I kan tilbyde de andre medlemsforeninger, fx vejledning ved planlægning af udflugter til jeres område, guidede ture ved udflugter til jeres område, deltagelse i foredrag (til medlemspris), studieaftener, udflugter, detektorsøgninger, fælles udflugter.

Program

11:00-11:15 Velkomst ved formand Jette Svane Hansen, valg af referent
                  Formiddagskaffe

11:15-12:45 Præsentation af deltagerne og foreningerne

12:45-13:15 Let frokost

13:15-14:15 Hvor står vi nu angående, hvad foreningerne kan tilbyde hinanden?

14:15-15:00 Drøftelse af fremtidige samarbejdsmuligheder

Om nødvendig kan drøftelsen forlænges.

I må meget gerne tage eksemplarer af jeres programmer/medlemsblade med til uddeling blandt mødedeltagerne.

Tilmelding

Tilmelding til undertegnede senest den 5. marts, men helst inden. Husk at skrive forening og deltagernes navne i tilmeldingen.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne,

Nina Nyberg, sekretær

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de