Arkæologiske undersøgelser og udgravninger

msj logobanner

Arkæologi Haderslev graver i øjeblikket i Haderslev , Aabenraa og  Tønderkommuner. Herunder er en kort oversigt over de udgravninger, hvor arkæologerne har fundet bopladser, huse, grave el. lign. og hvor der er noget at se og fortælle om netop nu! Der tages forbehold for ændringer.

HVOR     KORT OM HVAD KONTAKT

Slotsgadekvarteret

Aabenraa Kommune

Udgravninger forud for fjernvarmenedlæggelse. Løbende overvåger arkæologerne entreprenørernes gravning i byens middelalderlige bykerne. Det forventes , at man finder rester efter huse og kulturaktiviteter.    

Frauke Witte

Tlf. 2944 7643

Arnå – 5 km vest for Tønder

Tønder Kommune

Flinthuggerplads fra slutningen af istiden. Måske brommekulturen dvs. 12.500 gammel. Massere af flint….

Området er truet af erodering fra den meget vandrige Arnå, så derfor udgaver museet!

Klaus Hirsch

Tlf 3058 1179

Valsbæk

Mellem Bevtoft og Skrydstrup

Haderslev kommune

Stor udgravning forud for anlæggelse af biogasanlæg . På udgravningen er der fundet spor dvs. stolpehuller efter en

enkelt gård med et fint hegn omkring fra 3. 4. århundrede dvs. ældre jernalder, samt et gårdsanlæg og en lille landsby bestående af 3 gårde fra omkring 5-300 f. Kr.) På flere områder er der fundet ardspor fra jernalderen dvs. pløjespor, der altså er op til 2000 år gamle! Enkelte fund af keramik.  

I uge 23-24 åbner arkæologerne et område, hvor der ligget en gård og en lade, som kan ses på kort fra 1864.    

Lene H. Lutz

Tlf. 3058 1455

Hvis du er interesseret i flere oplysninger bedes du tage kontakt til udgravningslederen eller museumsinspektør Per Ethelberg på tlf. 20 46 32 07 eller Hans Chr. H. Andersen tlf. 61 65 40 40.

HUSK: Tag aldrig ud på stedet før der er truffet en aftale. Hvor museet arbejder er som oftest på private områder. En udgravning kan være en farlig arbejdsplads og der kan forekomme ændringer i museets tidsplaner m.v.
 
Med venlig hilsen
 
Merete Boel Essenbæk Museumsinspektør - formidling Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev  
tlf. 7352 3451,  
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. www.museum-sonderjylland.dk
 
En forundersøgelse er en form for systematiske stikprøvegravning forud for evt. en egentlig udgravning. Forundersøgelser varer normalt kun få dage, men er afhængig af arealets størrelse, og det der evt. bliver fundet dækkes til indtil en egentlig udgravning skal foregå, måske uger eller måneder senere.   
 
Hvorfor arkæologi?
Arkæologerne afdækker, opmåler, udgraver, beskriver, fotografere, tegner og fortolker sporene i jorden efter fortidens mennesker.  På den måde kan vi også i fremtiden se, hvordan man levede i Danmark fra stenalder og helt frem til dig dag.  Fortidens spor kan fortælle os, hvordan fortidens mennesker har løst forskellige udfordringer bl.a. konflikter og klimaforandringer. Dermed kan fortidens erfaringer være med til at nuancere de udfordringer vi har i dag omkring konflikter mellem nationer, mennesker og naturen.  
 
Hvor graver museet?
Museet i Haderslev graver i hele Sønderjylland dvs. Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommune. Hertil kommer Kolding kommune, hvor Arkæologi Haderslev varetager det arkæologiske ansvar på vegne af Koldinghus Museum.