Formandens sidste klumme 2014

Hvad har 2014 budt på? Først og fremmest to vellykkede træf, her sidst på Osted Fri- og Efterskole, hvor 72 medlemmer hørte Gerhard Milstreu fortælle om sidste nyt inden for helleristningsverdenen, og Søren Sørensen
om de store udgravninger i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Søren berettede om de mange spændende fund, men også om de genvordigheder der var ved at grave i så vandlidende et område, og om hvordan nye bekostelige metoder inden for arkæologien var taget i brug.

Netop dette forhold at afvanding ikke har fundet sted, har bevirket usædvanligt mange fund af organisk materiale, så mange at ikke alle fund kunne konserveres, og således at arkæologerne måtte prioritere mellem
disse fund. Tænk at jeg skulle opleve et sådant problem! Jeg husker da hvordan alt organisk materiale med
det mindste forarbejdningsspor førhen omhyggeligt blev lagt i vand så udtørring kunne undgås, inden frysetørring
kunne finde sted.

Det føles lidt beskæmmende at økonomi i den grad er bestemmende for at sikre spor af vor fortid. Jeg håber at
alle de ikke-konserverede genstande opbevares på en sådan måde at de eventuelt ad åre kan fremdrages.

Næste år er et jubilæumsår (25 år), den 14. juni er datoen. Hvor jubilæet skal afholdes, er ikke endeligt fastlagt, men noter lige datoen. I den forbindelse arbejder vi også i SDA på et temanummer af Fund&Fortid i bogform om krig og vold i oldtiden. Til temanummeret eller bogen forsøger vi i øjeblikket at skaffe midler via fonde. Velyndere er da også velkomne, og små som store bidrag modtages med tak!

Marinarkæologi har også været aktuelt i årets løb. Hans Dal har kontaktet kulturministeren og de forskellige kulturordførere fra folketingets partier, og vi har fra SDA’s side fulgt op på initiativet og forventer at der kan arrangeres et møde i den nærmeste fremtid, når partiernes sommerferie er overstået. Facebook er et ret nyt medie til information af mange forskellige slags, og det er da dejligt at følge børnebørnene eller at se hvad der dukker op af sorten muld m.m., men ca. fire ud af fem af de ”beskeder” jeg modtager, må jeg indrømme, er mig totalt ligegyldige, og på en uge er der som regel 25 som jeg ”går glip af”. Ikke desto mindre har SDA en ny
Facebook-side for Fund&Fortid, med mere end 600 brugere. Det er godt og oppe i tiden med et debatforum
hvor interesserede og amatør - arkæologer kan ytre sig. Det er derfor godt at SDA har en kompetent tovholder, arkæolog Benny Staal, til at sikre sidens saglighed. At SDA skal være amatør -arkæologernes mulige talerør, skal der ikke herske tvivl om, men uden saglighed bliver vi ikke læst eller respekteret.

Forholdene vedrørende privatsamlinger, herunder bondegårdssamlingerne, som redaktionens leder omtaler i
dette nummer af Fund&Fortid, og som blev diskuteret ved vores Årsmøde, har ikke givet den ”røre i andedammen” som jeg havde forventet. Jeg forventer nu en reaktion fra især museerne, og SDA vil kontakte Kulturstyrelsen og høre styrelsens holdning til salg af oldsager.

01Til slut, tak for året der snart er gået.
God jul ønskes herfra.

Jan Andersen, formand

 

Kilde: FUND&FORTID · ARKÆOLOGI FOR ALLE · NUMMER 4 · 2014 23