Bogomtale

 
De Bornholmske Amatørarkæologer fejrede for et år siden deres 25-års jubilæum og i den anledning udgav foreningen bogen DE FØRSTE OG STØRSTE FUND, der udkom i november 2020.

Det er et digert værk på 432 sider og rigt illustreret. De bornholmske amatørarkæologer bidrager med deres fortællinger om deres oplevelser med mange af de fantastiske fund, der er gjort gennem de 25 år foreningen har eksisteret; men det begyndte før, og vi får nogle meget personlige beretninger om netop det fund, der blev gjort i en ung alder og gav grobund for den spirende interesse for arkæologien, og begejstringen, der griber en, når man siden får mulighed for i samarbejde med Bornholms Museum at være med til at bidrage med rekognosceringer, hjælpe på udgravninger og ikke mindst med detektorsøgninger i forbindelse med udgravninger, men også ved som forening at arrangere ture til fællespladser, hvor der søges både med øjne og ører.

De største fund er som oftest gjort med detektor, og netop det redskab har gjort de bornholmske amatørarkæologer efterspurgte i vores nabolande og det nordtyske område. Fra disse rejser får vi også nogle dejlige og interessante beretninger.

Mange fagfolk har bidraget med indlæg i forbindelse bornholmske amatørarkæologers egne fortællinger om oplevelser på de bornholmske marker og i udgravninger.

Vi forstår, hvordan det gode samarbejde med Bornholms Museum og i foreningen vægtes højt, og hvor glæden ved at kunne bidrage til at sikre den arkæologiske kulturarv er alfa og omega.

En god bog at tage fat på, når turen går til Bornholm!

Bogen er redigeret af Brian Christensen og Finn Ole Nielsen. Udgivet af forlaget Brian Christensen. Den kan fåes via forlagets hjemmeside og i boghandlen. Pris 349,95kr.