Satire tegning med forkert budskab

Nedenstående tegning fra Jydske Vestkysten formidler et forkert billede af hvad landmænd risikerer i forbindelse med dyrkning af deres jord, når de støder på fortidsminder.
 
76747566 469018497363525 4963950903808753664 o

Avisen er blevet bedt om at korrigere det udsagn billedet formidler.

“Det fremgår tydeligt af museumslovens kapitel 8 §27 at jordarbejde i forbindelse med dyrkning af almindelige jordafgrøder ikke risikerer udgifter i forbindelse med fund af fortidsminder i den situation. Vedhæftede tegning bragt i Jydske Vestkysten giver derfor et helt forvrænget billede af retstilstanden som i værste fald kan få lodsejere til at tie om fund af fortidsminder og yderligere kan føre til at os der med detektor, og gør en stor indsats for at redde genstande før de slides op af pløjning m.m, ikke får lov til at gå på markerne af nervøse landmænd. I bør derfor sørge få at at der bliver rettet op på det forkerte budskab tegningen formidler.”

Klip fra Museumsloven kapitel 8 - §27 - stk. 5:

Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt

1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,

2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller

3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8.