Information om SDA

far og soenSDA er en landsforening for alle amatørarkæologer i Danmark, som blev oprettet i 1990. Foreningen omfatter såvel individuelle medlemmer som tilknyttede foreninger rundt om i landet. Amatører uden for Danmarks grænser kan også optages som medlemmer.


SDA vil medvirke aktivt til at bevare kulturarven fra Danmarks fortid, bl.a. ved at fremme:

 • det amatørarkæologiske arbejde, herunder formidlingen og samarbejdet mellem amatørarkæologer og amatørarkæologiforeninger
 • og synliggøre det folkelige engagement i dansk arkæologi og interessen for Danmarks fortid     
 • samarbejdet imellem amatør- og fagarkæologer, herunder imellem amatørarkæologerne og de kulturhistoriske museer     
 • amatørarkæologernes faglige viden og etik

Fokusområder

§3. Foreningens virke

 1. Foreningens formål skal fremmes ved:
  - at yde hjælp til dannelse af nye amatørgrupper
  - at formidle foredragsholderlister
  - at arrangere rejser af arkæologisk interesse
  - at formidle relevante artikler fra foreningsblade, hjemmesider og lignende
  - at understøtte amatørarkæologiske aktiviteter, herunder detektor- og marinarkæologi
  - at skabe mulighed for kommunikation mellem arkæologisk interesserede
  - at formidle SDA’s etiske regler
  - at formidle viden om amatørarkæologer og SDA
  - at udgive bøger om arkæologiske emner
  - at arrangere kurser med arkæologiske eller beslægtede emner
  - at fremme samarbejdet imellem amatørarkæologer og lokalmuseer ved blandt andet lokalisering og
    registrering af kulturspor
  - at medvirke til at bevare truede danske kulturspor og kulturminder

 2. Udgive et medlemsblad i form af et arkæologisk magasin med aktuelle nyheder samt stof og artikler af en høj kvalitet, formidlet for alle.

 3. Udbygge og udvikle SDA’s hjemmeside, således at der over Internettet gives en tidssvarende information om amatørarkæologernes virke i Danmark samt formidles relevant stof i form af kursus- og rejsetilbud, nyheder, artikler, debat, links og billeder af fund.

 4. Aktiv deltagelse i den offentlige kulturarvsdebat med det formål at fremme politiske beslutninger, der kan sikre kulturarven.

 5. Udføre en særlig indsats for at fremme børns og unges interesse for Danmarks fortid.

 6. Styrke SDA’s økonomi ved at tiltrække midler med det formål at skabe en fond til konsolidering og opnåelse af SDA’s målsætninger.

 

SDA’s aktiviteter

 • administrerer og ajourfører SDA's hjemmeside som en indgangs-portal til amatørarkæologien. Herfra kan man klikke sig frem til foreningernes adresser, kontaktpersoner og evt. hjemmesider og få et overblik over hvilke aktiviteter, møder og udgravninger der aktuelt finder sted rundt om i landet.

 • udgiver bladet Fund&Fortid, med nyt fra foreningerne, artikler, oversigter over relevante kurser og foredrag landet rundt, forslag til nye SDA initiativer, nyt fra udenlandske amatørarkæologer m.m.

 • afholder "træf" for amatørarkæologer, hvor arkæologiens nyeste videnskabelige resultater formidles - f.eks. årlige Jyllands- og Sjællandstræf i henholdsvis juni og september.

 • organiserer kurser og foredrag for amatørarkæologer og yder hjælp til dannelse af nye grupper landet rundt.

 • udnævner og hædrer årets arkæolog på foreningens årsmøde. Det kan være en amatørarkæolog, en professionel arkæolog, en forfatter eller en anden, som har ydet en fortjenstfuld indsats for arkæologien og udbredelsen af kendskabet til forhistorien.

NEW SDA logo BW small bottom

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk