Information om DAA

far og soenDanske Amatørarkæologer (DAA) er en landsforening for alle amatørarkæologer i Danmark, som blev oprettet i 1990. Foreningen omfatter såvel individuelle medlemmer som tilknyttede foreninger rundt om i landet. Amatører uden for Danmarks grænser kan også optages som medlemmer.


DAA vil medvirke aktivt til at bevare kulturarven fra Danmarks fortid, bl.a. ved at fremme:

 • det amatørarkæologiske arbejde, herunder formidlingen og samarbejdet mellem amatørarkæologer og amatørarkæologiforeninger
 • og synliggøre det folkelige engagement i dansk arkæologi og interessen for Danmarks fortid     
 • samarbejdet imellem amatør- og fagarkæologer, herunder imellem amatørarkæologerne og de kulturhistoriske museer     
 • amatørarkæologernes faglige viden og etik

Fokusområder

§ 3: Foreningens virke

1. Foreningens formål skal fremmes ved :

 • at yde hjælp til dannelse af nye amatørgrupper
 • at formidle foredragsholder lister - at arrangere rejser af arkæologisk interesse
 • at formidle relevante artikler fra foreningsblade, hjemmesider og lignende - at understøtte amatørarkæologiske aktiviteter, herunder detektor- og marinarkæologi
 • at skabe mulighed for kommunikation mellem arkæologisk interesserede
 • at formidle DAA’s etiske regler - se foreningens hjemmeside
 • at formidle viden om amatørarkæologer og DAA
 • at udgive bøger med arkæologiske emner
 • at arrangere kurser med arkæologiske eller beslægtede emner.
 • at fremme samarbejdet imellem amatørarkæologer og lokalmuseer ved blandt andet lokalisering og registrering af kulturspor
 • at medvirke til at bevare truede danske kulturspor og kulturminder
 • at udføre en indsats for at fremme børns og unges interesse for Danmarks fortid

2. Foreningen udgiver et medlemsblad i form af et arkæologisk magasin med aktuelle nyheder samt stof
    og artikler af
en høj kvalitet, formidlet for alle.

3. Foreningen driver DAA’s hjemmeside, således at der over Internettet gives en tidssvarende information
    om
amatørarkæologernes virke i Danmark samt formidles relevant stof i form af kursus- og rejsetilbud,
    nyheder,
artikler, debat, billeder af fund og links.

4. Foreningen deltager aktivt den offentlige kulturarvsdebat med det formål at fremme politiske beslutninger,
    der kan
sikre kulturarven.