Indholdsfortegnelsen

 forside 03 2019

nr. 4/2020

Side

Nekrolog
Benny Staal
3
Langt fra hjemmet?
Axel Degn Johansson
4
Formanden har ordet
Jette Svane Hansen
6
Flinthugningspotentiale i arkæologien
Sofus Stenak
7
Rige midtjyder ved Skjern Å omkring Kristi fødsel
Orla Madsen
12
Den lille pige fra Ådalen
Jeppe Boel Jepsen
23
Thy Rally 2020
Allan Faurskov
25
Årets Arkæolog 2020 / Persongalleri
Redaktionen
27
Bogomtale / Kontingentbetaling 2021 28

 forside 03 2019

nr. 3/2020

Side

Bunden er nået ... og intet resultat!
Hans Dal
3
Øresø Mølle – Erosion af en tidlig Maglemoseplads
David Barry, Nina Nyberg og Jens Nielsen
4
Ny flot stenalderudstilling på Museum Lolland-Falster i Maribo
Benny Staal
9
Skarpsallingkarret – original og kopier
Iben Skibsted Klæsøe
14
På overfladen
Jens Nielsen
16
Magt, pragt og agt – detektorpladser rundt om Tissø
Trine Borake
20
Udgravning med betonhammer
Svend Kramp
27
Nyt fra Nationalmuseet. Nye fund i Nationalmuseets forhave
Tine Bonde Christensen
28
På sporet af historien
David Barry
30
Medlemsundersøgelse 2020
Bestyrelsen
32
Erratum / Persongalleri 35
DAA’s årsmøde 2020 36

 forside 03 2019

nr. 2/2020

Side

Formidling på mange planer – læs en bog!
Redaktionen
3
Eli Jepsen – Danmarks farligste flintsamler?
Jeppe Boel Jepsen
4
Bodal – en amatørarkæologs udgravning fra 1950’erne
Gunnar Jørgensen og David Barry
9
Haloer og solkors – himmelske guddomstegn
Peter Vang Petersen
11
Håndtegn fra yngre bronzealder – et gådefuldt symbol
Thomas Dam Bruun og Orla Hansen
14
Hallenslevlund – Hvidernes palatium er ved at gå tabt
David Barry
20
De mange små kobbersterlinge
Helle W. Horsnæs
27
Nyt fra Nationalmuseet
Søborg Sø – et forsvundet kulturlandskab genopstår
Vivian Etting
31
Tre amatørarkæologer udnævnt til Riddere af Dannebrog
David Barry
33
Bogomtale / Persongalleri 35
Gammel destruktion
Jeppe Boel Jepsen
36

 forside 03 2019

nr. 1/2020

Side

Arkæologien og de sociale medier Redaktionen 3
Et gravfund fra Ågård – Spændende fund fra Villy Falks samling -
David Barry og Jens Nielsen
4
Arkæologi i haven - Mogens Bo Henriksen 9
Et grebspidssværd fra Vestsjælland - David Barry 15
Svaleredekar fra førromersk jernalder - Vera Gejl og Karen Thygesen 17
Fra jernalderen til Genforeningen – Møntfund i årets danefæudstilling -
Helle W. Horsnæs
18
Metaldetektorens vidnesbyrd. Brugte bønder mønter i middelalderen?
Jens Christian Moesgaard
22
Tabt arkæologi? De “oversete” genstande – og en mysteriøs “fantasiforfalsknings”-skilling -
Nikolai Fenger Pedersen og Severin Tobias Mortensen
28
Nyt fra Nationalmuseet. Sønderrevet feltkappe fra dansk soldat -
Tine Bonde Christensen
32
Danefædag 2020  - Allan Faurskov 33
Indkaldelse til DAA’s årsmøde 2020 / Persongalleri 35
Invitation til DAA’s 30-års jubilæum 36

 forside 03 2019

nr. 4/2019

Side
Fælles fortid – om danefæarbejdet på Nationalmuseet
Anne-Kathrine Kjerulff, Lasse Sørensen og Michael Andersen
3
Fundet – Forsvundet –  Genfundet - Erik Brinch Petersen 5
Istidsjægerne ved Paderup Mose – Federmesserkultur nær Randers
Preben Ravnsvad
8
Att “bränna” flintföremål - Lars Larsson 12
En jadeøkse fra Sydvestsjælland - Elin Lis Johansen og Jens Nielsen 16
Små sten med stor betydning. Sol over jord – Neolitisk minikunst fra Bornholm
Flemming Kaul
19
Forfædrene og himmellegemerne - Rud Kjems 26
Nyt fra Nationalmuseet. Værdier på tøjet – en hilsen fra en knappemager
Tine Bonde Christensen
32
Formanden har ordet - Jette Svane Hansen 34
Nyt fra kassereren 35
Persongalleri 35
Detektorafsøgning i Norge - Allan Faurskov 36

 forside 03 2019

nr. 3/2019

Side
Den udvidede – og særdeles velkomne – indsats  - Lars Grundvad 3
Opslugt af havet – Maglemosefolkets sunkne kystbopladser
Peter Moe Astrup
4
Hellekisten ved Helletofte - Otto Uldum 8
Alugodprojektet – rekonstruktion af en ung og fornem jernalderkvindes ansigt Niels Bødker Thomsen 11
Big Data – det er mængden, der gør det!
Malene R. Beck, Torben T. Christiansen og Mogens B. Henriksen
13
Sværdet fra Algade - Christian Klinge og Kenneth Nielsen 15
Middelalderens rundkirker - Jan Eskildsen 19
Danmarks døde kirker. Middelalderens nedlagte kirker - Nils Engberg 25
Fra øjne til ører – Et kig på detektorarkæologiens forskningshistorie i Danmark. Severin Tobias Mortensen 32
Nordbogårde og eskimobopladser ved Arsuk Fjord i Sydgrønland – og deres placering i landskabet  - Per Lotz 36
Nyt fra Nationalmuseet. Bevaring af grønlandsk kulturarv - Bonde Christensen 38
Persongalleri 39
DAA’s Arkæologitræf 2019 i Lejre 40

 fogf2 2019

nr. 2/2019

Side
Skal historien altid skrives om? - Jakob Seerup 3
En god dag med detektoren - Hans Christensen 4
Usædvanlig ornamentik på danske lerkar fra yngre bronzealder - Jens Nielsen 5
Matricer og patricer med blomster- eller rosetmotiv - David Barry 11
Nyt fra Nationalmuseet: Gribshunden er rejst til Sverige -
Tine Bonde Christensen
13
Danske arkæologer i inkaernes land- Andreas Valentin Wadskjær 15
SDA’s årsmøde 2019 - David Barry 21
Formanden har ordet - Jette Svane Hansen 23
50 år med arkæologi – kort fortalt - Niels Bødker Thomsen 24
Gokstadskibet - Jeppe Boel Jepsen og Benny Staal 28

 forside 01 2019

nr. 1/2019

Side
Kommunikation og fremtid Redaktionen 3
Private oldsagssamlinger – Kan de bruges til noget? - Jens Nielsen 4
Två udda “romare” från Lejretrakten: – den ena barbarisk, den andra vanställd Tobias Bondesson och Lennart Bondeson 10
10 års romerske guldmønter - Rasmus Holst Nielsen 15
Guld i en kaotisk tid - Mads Ravn 19
Nyt fra Nationalmuseet: Fra tenvægt til vikingetidsdragt
Tine Bonde Christensen
21
DIME – Danmarks Registreringsportal for Metaldetektorfund - Andres Dobat 23
Fintandede neolitiske flintredskaber - David Barry 28
Indkaldelse til SDA’s Årsmøde 2019 33

 forside 04 2018

nr. 4/2018

Side
En museal ombudsmand – et forslag Redaktionen 3
Stenalderredskaber af ben og hjortetak – samt status fra Tudse Hage
Per Lotz
4
Varnakulturen ved Sortehavet – SDA-rejse til Bulgarien
Niels Bødker Thomsen
9
Hjælp! Kartoflerne æder kulturarven - Karen Thygesen 12
De fem Halder - Jesper Hjermind 14
Stenen i Taps Kirke - Michael Jakobsen 19
Et drikkehorn med skandinavisk-inspireret dyreornamentik
Iben Skibsted Klæsøe
23
Nyt fra Nationalmuseet: På sporet af kobberstenalderens Kurdistan
Christian Birkekvist
28
Hammershus Besøgscenter – attraktion med skønhedsfejl - Svend Kramp 30
Nekrolog, Villy Falk Niels - Bødker Thomsen 33
Formanden har ordet - Jette Svane 34
Fine fund fra Hvam - Allan Faurskov 36

 forside 03 2018

nr. 3/2018

Side
Pleje af fortidsminder i Guldborgsund Kommune - Catharina Oksen 3
Fordi han kunne! - Mogens Bo Henriksen 8
Spor efter opskærpning og skæftning af neolitiske flintøkser - Jens Nielsen 8
Den stædige guldberlok - Bent Gregersen 12
Fremstilling af guldgubber - Mathias Vidas Olsen 14
Vikingernes mønter i Normandiet - Jens Christian Moesgaard 18
Metaldetektorbrug set gennem min optik - Michael Møller 20
“... et forgyldt horn, kaldet gribsklo” - Vivian Etting 22
Nyt fra Nationalmuseet: Rejser til uudforskede steder
Tine Bonde Christensen
28
SDA’s Jyllandstræf 2018 i Skrødstrup - David Barry 30
Sjællandstræffet i Osted 32

 nr2 2018

nr. 2/2018

Side
Viden - uvidenhed – Bevaring - destruktion – Fornuft - dumhed
Niels Bødker Thomsen og Benny Staal
3
Den ældste kunst  -  Niels Bødker Thomsen 4
De gådefulde Limhamnøkser – hvor, hvornår, hvorfor  -  Jørgen Faxholm 11
Danmarks største stenalderudgravning  -  Søren A. Sørensen 17
Gader og mennesker i den tidlige middelalders København
Hanne Fabricius
25
Nyt fra Nationalmuseet: Grønlands fortid smelter væk
Tine Bonde Christensen
30
Danefædag i Kongernes Jelling  -  Allan Faurskov 31
Formanden har ordet 32
Nekrolog 33
Boganmeldelser / Persongalleri 35
Københavnske lokumsgader  -  Hanne Fabricius 36

 nr1 2018

nr. 1/2018

Side
Danske arkæologer – Biografier – Nekrologer – Mindeord – Opslag 3
Bronzehøjen ved Kalvehavegård 4
Indkaldelse til SDA’s årsmøde 2018 9
Nyt fra Guldhullet – en bornholmsk kulturplads 10
Uppåkra – ett maktcentrum i västra Skåne 15
Detektorskrot 21
Jeg kalder på dialog – jeg kalder på samspil 24
Egelevskatten 26
Nyt fra Nationalmuseet 34
Persongalleri 35
Bulgariensrejse 36

 nr4 2017

nr. 4/2017

Side
Arkæologien og medierne – er det lutter godt? Leder 3
Hjarnøbuen – en fascinerende oldsag med indbyggede spørgsmål 4
Luftfotoarkæologi 9
Tyveri ad flere omgange – fra vikingerov til nutidigt tyvegods 15
Svupsakker, danefæ og en dybfrossen inkapige 18
Nyt fra Nationalmuseet 24
Den norrøne bosætning i Grønland – seneste forskningsresultater 25
Sjællandstræf 2017 i Osted 30
Formanden har ordet 31
Persongalleri 31
Bogomtale / Nyt fra kassereren 32

 nr3 2017

nr. 3/2017

Side
Om det lokale kendskab, landskab og kundskab. Leder 3
Jægerne og de første bønder 4
Et splittet depot af flintforarbejder 9
Manstrup-kvinden 12
Tekstil, læder og pels fra Manstrup 16
Fra kvik handling til kvik behandling 21
Nyt fra Nationalmuseet 24
Gråt – Råt – Flot! Det nye Tirpitz-museum 25
Formanden har ordet 30
Persongalleri 31
Sjællandstræf 2017 i Osted 32

 nr2 2017

nr. 2/2017

Side
Formidling – Formidling – Formidling. Leder 3
Jagten på de første jægere 4
Prægtige bæltespænder 8
Blykobbe-skatten 16
Nyt fra Nationalmuseet 22
SDA’s årsmøde i Faaborg 24
Formanden har ordet 25
Randersegnens Amatørarkæologer – 25 år 26
Nyt fra kassereren 27
Persongalleri 27
Mennesket har altid vandret 28

 nr1 2017

nr. 1/2017

Side
Tradition og fornyelse. Leder 3
Vedbæks jægere – Årets gang i yngste Kongemosetid 4
Hvalfangere og mandshuse – på arkæologisk opdagelse i Thule 10
Nyt fra Nationalmuseet 16
Fund af bronzesværd ved Forsinge 18
ndkaldelse til SDA’s årsmøde 2017 i Faaborg 23
Detektorfund fra Borupgård 24
Danefædagen – Jagten på historien 29
Formanden har ordet 31
Persongalleri 31
Maren Nielsdatters sølvsegl 32

 nr4 2016

nr. 4/2016

Side
Tilbage til stenalderen. Leder 3
Oldtidsfortællinger i landskabet 4
Jyske håndtagskerner – findes de? 12
SDA-rejse til Bulgarien 15
Nationalmuseet åbner kvikkasse for danefæ 19
Sønderjyllands amatørarkæologer 50 års jubilæum 20
Sjællandstræf 2016 i Osted 23
Formanden har ordet 26
Persongalleri 27
Kontingent & abonnement på Fund&Fortid 2017 28

 nr3 2016

nr. 3/2016

Side
Samarbejde med Nationalmuseet. Leder 3
Familier på rensdyrjagt i Grønland 4
Levende fortidsminder 12
International detektorarkæologi 15
Nyt fra Nationalmuseet 24
Formanden har ordet 26
Boganmeldelse / Persongalleri m.m 27
Sjællandstræf 2016 i Osted 28

 nr2 2016

nr. 2/2016

Side
SDA-kurser og rejser i nærområderne. Leder 3
Ny fangstplads ved Furesøen 4
En samling genstande fra Shetlandsøerne 10
Kystrecognosering 16
Mysteriet om kridtpiberne 23
SDA’s årsmøde 2016 i Faaborg 27
Formanden har ordet og en bøn 30
Boganmeldelse / Persongalleri m.m 31
Westerbyprisen 32

 nr1 2016

nr. 1/2016

Side
De bedste arkæologiske fund. Leder 3
Omkring Kirke Værløse Kirke 4
Seneste nyt om solsten 9
Amager – et samlingssted i de sidste to faser af Kongemosetiden? 10
”CONTACT” – et forskningsprojekt om grubekeramisk kultur 16
Oldtidsfund med x- eller y-faktor – en kvindefigur? 21
Tværpilen – Vestegnens amatørarkæologiske forening fyldte 25 år! 22
Danefædag på Nationalmuseet 24
Forkerte fund 27
Formandens Klumme / Indkaldelse til SDA’s årsmøde 2016 30
Boganmeldelse / Persongalleri m.m 31
Bagsiden af forsiden 32

 nr4 2015

nr. 4/2015

Side
Succes nu og fremover. Leder 3
Når danefæ og andre oldsager kommer på auktion 4
Omøskatten 7
Galgebakker og spildte Guds ord 13
Store Åmose 18
Uglen i jorden – sådan følte jeg det 24
Danmarks Borgcenter i Vordingborg – del 2 27
Små sten kan også give store oplevelser 31
Kort som ”frie data” – og databaser med fejl 34
SDA’s 25-års-jubilæum fejret i Jelling 40
Magtcentre i Danmark i jernalderen. Sjællandstræf 2015 42
Formandens klumme 46
Persongalleri m.m. 47
SDA-rejse til Bulgarien 48

 nr2 3 2015

nr. 2 & 3/2015 - Jubilæumsudgave

Side
Forord af Jan Andersen og Niels Bødker Thomsen 6
Introduktion af Iben Skibsted Klæsøe og Benny Staal 7
Den voldsomme jæger-fisker-stenalder af Søren H. Andersen 10
Kult og krig i bondestenalderen af Niels H. Andersen 23
Timmesøbjerg – Den skjulte borg af Jonas Christensen 33
Tollense – En nordtysk slagmark fra bronzealderen af Jeanette Varberg 38
De kasserede døde i mosen af Ejvind Hertz og Mads Kähler Holst 44
Krig og krigskult – Jernalderens våbenofre af Xenia Pauli Jensen 50
Krigskirurgi i dansk jernalder af Annette Frölich 60
Gådefulde baner med tusindvis af huller af Henriette Lyngstrøm 66
England i vikingernes vold af Jeanette Varberg 71
Jomsborg og jomsvikinger mellom arkeologi og historie af Frans-Arne Hedlund Stylegar 78
Danevirke – Udgravninger ved porten af Frauke Witte 80
Krig, kamp og korstog i tidlig middelalder – En ny samfundsorden vinder indpas af Vivian Etting 89

 nr4 2014

nr. 4/2014

Side
Leder: Private oldsagssamlinger. 3
Kultplads genfundet i Smørenge efter 300 år. 4
Genforening – Triste historier om detektorfund fra bronzealderen. 10
Gamle sko i nyt lys – om sko som kilde til fortiden. 13
SDA-rejse til det sydøstlige Tyrkiet – og en opfordring. 21
Årets sidste klumme (Formanden har ordet) 23
Syltholm-lagunens arkæologiske overflødighedshorn 24
Persongalleri m.m. 27
Stendysser – Arkitektur og funktion 28 28

 nr3 2014

nr. 3/2014

Side
Leder: Det kan og skal gøres bedre! 3
Danefæ dukkede op på TV - Henrik Schilling 4
Stenalderhuset ved Kollekolle - Jakob Schlein Andersen 6
Mennesket og ilden - Peter K. A. Jensen 12
Landskabsarkæologi i et mediterrant/sortehavsperspektiv - Kristina Winther-Jacobsen 20
Sol og sommer (Formandens klumme) - Jan Andersen 25
Sønderjyllandstræf - Knud Bille 26
Persongalleri m.m. 27
Sjællandstræf i Osted 2014 28

 Forside FF nr.1-20140002

nr. 2/2014

Side
Leder: Sådan burde det være 3
Guld er mere værd end bronze - Hemming Zaramella 4
Detektorfund fra Falster - Hanne Jensen & Peter Prentz 9
Fremmede økser og deres imitationer - Lasse Sørensen 10
Nyt fund fra den sene tragtbægerkultur - Mogens F. Jensen:  15
Oldtidsfund med X-faktor - Redaktionen 18
Kirke Værløse Kirke - Niels Bødker Thomsen 20
Ny fokus på dansk bøsseflint - Torben Bjarke Ballin 24
Gummerup i solskin - Jan Andersen 26
Jens Nielsen blev årets SDA arkæolog - Peter Hoffmann 27
Arkæologi på havbunden / Sjællandstræf 2014 - Niels B. Thomsen 28

 forside1 14

nr. 1/2014

Side
Leder: Behandling af detektorfund 3
Fyns største vikingeboplads ved Odense - Redaktionen 4
Sølvkors fundet ved Ibsker på Bornholm - Klaus Thorsen 7
Små søm og store historier - Henriette Lyngstrøm 8
Guldfundet fra Spentrup Preben Ravnsvad 14
"Danmarks Oldtid" - en guide - Benny Staal 15
Strejftog gennem stenalderen i Raklev Sogn - Redaktionen 16
Dobbeltskallet, trefliget spænde fra Ganløse - Preben Stenalt 17
Trefligede fibler - Iben Skibsted Klæsøe 18
Vikingetidsspænder med pånittet udsmykning - Iben Skibsted Klæsøe 19
Flint fra halvøen Asnæs ved Kalundborg Fjord - Jens Nielsen 22
25-års jubilæum i Skive - Redaktionen 26
Formandens klumme - Jan Andersen 30
SKALK - Oldtidshjulet - Benny Staal 30
Jyllandstræf 2014 på Museum Sønderjylland 31
Indkaldelse til Årsmøde 2014 32

 forside4  13

nr. 4/2013

Side
Leder: Detektorfund 3
Dyreornamentik, del 2: vikingetid - Niels Bødker Thomsen  4
Høgsbrogårdskatten - en brudsølvskat fra jernalderen - Henrik Brinch Christiansen  9
464 spande jord med informationer om Kalundborgs middelalder - Redaktionen  13
HARJA's Zemyne-projekt - Leif Tvillum & Eigil Nikolajsen  16
SDA SjællandsTræf 2013: Nye spændende fund og arkæologi på Bornholm - Peter Hoffmann  21
Høsttræf 2013 - Freddy Arntsen:   24
Formandens klumme  26
Portrætgalleri / Boganmeldelse: Tybrind Vig  27
Rejse til det sydøstlige Tyrkiet d. 9.-20. oktober 2014  28

 Forside3 13

nr. 3/2013

Side
Leder: Dansk arkæologi - Regionalisering og lokal forandring? 3
Dyreornamentik - del 1, germansk jernalder - Niels Bødker Thomsen  4
Moselig - Lægevidenskabelige undersøgelser, del 2 - Gregersen, Jurik & Lynnerup  11
Vikingetid og tidlig middelalder i Thy og på Mors - Mogens Højgaard  15
Flækken - 50 års jubilæum - Redaktionen  19
Viking - en udstilling for fulde sejl - Niels Bødker Thomsen  22
Nyt blod i ledelsen af SDA? - Jan Andersen:   26
Bogomtale; Axel Degn Johansson: Et liv med flint - en amatørarkæologs erindringer  27

 forside2 13

nr. 2/2013

Side
Leder: Regionale redaktører 3
Brøndens skat - Hattepynt i en gammel brønd Svend Kramp  4
Danefæ - de nyeste fund fra den danske muld - Niels Bødker Thomsen  6
Tekstilforskning og geokemi - Hvad kan de sammen? - Karin Margarita Frei  12
Hængesmykke eller seletøjsbeslag? - Michael Møller:   15
Bevaring og konservering af arkæologisk jern - Jannie Amsgaard Ebsen & Signe Nygaard  16
Moselig - Læge- videnskabelige undersøgelser, del 1 - Markil E. Gregers, Anne Grethe Jurik, Niels Lynnerup  24
SDA's årsmøde 2013 - Peter Hoffmann  28
I skrivende stund - Jan Andersen  31
To fine sølvskatte - Niels Bødker Thomsen:   31
Sjællands Træf 2013: Nye spændende fund og arkæologi på Bornholm  32

 forside1 13

nr. 1/2013

Side
Leder: Når arkæologiens "fakta" ændrer sig 3
Elhøj - en 12.000 år gammel rasteplads - Jørgen Viemose  4
Top 10 - Årets arkæologiske fund - Niels Bødker Thomsen  9
Forhistorie i farver - Ulla Mannering  10
En ødekirkegård ved Randers fjord - Preben Ravnsvad  13
Murstenologi for arkæologer - 2.del - Jørgen G. Berthelsen  16
Brommespidser - Pilespidser, spydspidser og/eller...? - Jørgen Viemose:   20
Godt nytår fra formanden Jan Andersen:   26
Indkaldelse til Årsmøde 2013  27
Jyllandstræf 2013: Vikingetid og tidlig middelalder i Thy og på Mors  28

 forside4 12

nr. 4/2012

Side
Leder: Plads til fortiden 3
Louise Ørsted Brandt: Fra nøgne får til uldne dragter  4
Niels Bødker Thomsen: SDA-rejse til Tyrkiet  7
Niels Bødker Thomsen: Værløsefiblen og Alugodo  9
Jens Nielsen: Grønvang 2 - En neolitisk plads med mange stikler  15
Jørgen G. Berthelsen: Murstenologi for arkæologer - 1.del  19
Sjællandstræf - Om Metro-udgravningerne  24
Jan Andersen: Tilbageblik på sommeren der er gået  26

 forside3 12

nr. 3/2012

Side
Leder (ved Hans Dal): Nyt undersøisk fund i Gamborg Fjord 3
Jens Nielsen: Halvgjort arbejde  4
Niels B. Thomsen: Skabt af tiden - Oldtiden udfordrer nutidskunsten  9
Ulla Mannering: Guldgubber og dragter  10
Jan Andersen: Slidsten - Piet van Deurs ville sige "Hvad er mon dette, tid, sted og anvendelse?"  14
Niels Bødker Thomsen: Amatørarkæologerne på Stevns - 25 års jubilæum  18
Niels Bødker Thomsen: Jyllandstræf i Jelling d. 3. juni 2012  20
Niels Bødker Thomsen: Kalundborg Arkæologi forening 25 år.  23
Jan Andersen: Formandens klumme - tid til eftertanke 26

 forside2 12

nr. 2/2012

Side
Leder: Betaling af Fund&Fortid og SDA-kontingent 3
Otto Gro-Nielsen: Eksperimenterende arkæologi - om bronzestøbning  4
Mogens Bo Henriksen: Fra løsrevne stumper til videnskabelige data - gode råd til registrering og indlevering af detektorfund  7
Glenn Abramsson: Brødkrummespor  14
Klaus Thorsen: Det var ventetiden værd! - Fund fra Nørre Sandegård Vest, Østerlars  16
Iben Skibsted Klæsøe: Årets arkæolog 2012, Jørgen G. Berthelsen  19
Niels B. Thomsen: Amatørarkæologi på Mors i 25 år  20
Niels B. Thomsen: Med til SDA's årsmøde 2012  23
Niels B. Thomsen: Frede Morgen 24
Jan Andersen: Formandens klumme - Årsmødet 2012 26

 forside1 12

nr. 1/2012

Side
Leder: Arkæologi og økonomi 3
Ulla Mannering: Dragt og design - del 4  4
Per Lotz: Stenalderredskaber af træ fra Tudse Hage - del 3  8
Leif Arvidsson: "En skäppe flintflis" - at göra fynd på museum  12
Niels-Christian Clemmensen: Laserscanning til afsløring af fortidsmineder  16
Kim Lund-Hansen & Kenn Brian Sonne: Jernaldergravpladsen på Lauegård; Nexø20Villy Falk: To flotte ben  24
René Lauersen: Et hverdagssmykke i luksusudgave  25
Jan Andersen: Et nytårsforsæt - at leve op til - Kontingent og abonnement på Fund&Fortid 2012  26
Indkaldelse til Årsmøde 2012 - Jyllands Træf i Jelling om Jelling 27
Michael Møller: Måske Danmarks anden bronzeberlok fundet 28

 forside4 11

nr. 4/2011

Side
Leder: Nysgerrighed og skolæstøkser 3
Gert Rispling, Jens Christian Moesgaard, Nadia Haupt, Ole Grøn, Otto Uldum: Havsmarken - En handelsplads ved vikingernes østersørute  4
N.B.Thomsen: "Danmarks oldtid i landskabet"  10
Per Lotz: Stenalderredskaber af træ fra Tudse Hage (2)  12
N.B.Thomsen: Danmark fra istid til fremtid  14
Peter Hoffmann: "Osted Træf" 2011  17
Peter Hvidtfeldt: En stenalderfjord ved Strandmøllen  20
Marianne Bloch Hansen: Tekstilredskaber og deres funktion  24
Axel Degn Johansson: En storfinder er død. John Niels Rasmussen 20.03.1940 - 28.07.2011 27
Jan Andersen: Vikingetræf i øst, eller et godt møde på Osted Fri- og Efterskole 30
Indkaldelse til Årsmøde 2012 31
Rejse til det sydlige og centrale Tyrkiet 13.-24.oktober 2012 32

 forside3 11

nr. 3/2011

Side
Leder: "Kom frem venner" 3
Per Lotz: Træ og træredskaber fra Tudse Hage  4
Klaus Thorsen: Et godt signal  9
Jens Skriver: Gode råd om anskaffelse og brug af metaldetektorer  10
Niels B Thomsen: Vikinger i vest - Vestjysk Træf 2011  13
Mogens Højgaard: Håndkilen fra Douara-hulen i Syrien  16
Ulla Mannering: Tekstilproduktion - hvad er det?  20
Henrik Jan Andersen: De første 100 dage  26
SDA rejse til Tyrkiet 27
Kom til Sjællands Træf 2011 i Osted! 28

 forside 2-2011

nr. 2/2011

Side
Leder: "Den har fanden skabt" 3
Mogens Bo Henriksen: Detektorarkæologi - et lille kig udenfor Danmarks grænser  4
Jens Christian Moesgaard: Detektorfundne mønter      12
Bent Gregersen: Endnu et trefliget spæde fra Bornholms vikingetid  20
Flemming Nielsen: Hjelmkam-krigeren  21
Peter Vang Petersen: En ørnehjelm fra Tissø  22
Benny Staal: Guldgubbe dukker frem af mulden - En fotodokumentar  28
Jens Skriver: Gode råd om anskaffelse og brug af metaldetektorer  30
Ejgil Nikolajsen & Mogens Bo Henriksen: Talen til årets SDA arkæolog - Leif Rasmussen 33
Jan Andersen: SDA Årsmøde 2011 34

 forside1 11

nr. 1/2011

Side
Leder: Fund&Fortid 3
Mogens F. Jensen: Bronzealderens sol-kalendere på Bornholm  4
Rikke Steenholdt Olesen: Runer fra Den hellige Jomfrus østre sogn  9
Ulla Mannering: Tekstilforskning - hvad er det?  16
Niels Ishøj Christensen: Hagekorset - et 7000 år gammelt symbol - Link til litteraturliste med billedkilder  18
Klaus Thorsen: Et trefliget spænde fra Bornholm  23
Eigil Nikolajsen: Runesværdet fra Kurland  24
Hjemstavnsgården i Gummerup ved Glamsbjerg  27
Invitation til Årsmøde 2011 28

 forside42010

nr. 4/2010

Side
Peter Hvidtfelt: Drivjagt ved Store Åmose? 4
Niels Bødker Thomsen: Billeder fra SDA's Syrienstur, oktober 2010  8
Aktuelle detektorfund 12
Claus Clausen: Sommerfuglen, månen og solen  14
Mogens B. Jensen: Solguden på Madsebakke  18
Peter Hoffmann: Pederstrup Træf 2010 - Arkæologi og naturvidenskab  22
Kenny Thygesen: Hvad vil du med SDA - din sammenslutning?  26
Invitation til Årsmøde 2011  27
Vikinger i vest - Program for Vestjysk Træf 2011     28

 forside2 10

nr. 3/2010

Side
Leder: Fund, myter og nutid 3
Lars Jørgensen: Førkristen kult og kultanlæg  4
Benny Staal: Tor i Franangerfos 20
Kenny Thygesen: "Vi gør det sammen med dig"  26
Invitation til medlemsmøde d.13.november på Give Egnens Museum  27
Niels Bødker Thomsen: Mellem asetro og kristendom  28

 forside 2010 02

nr. 2/2010

Side
Leder: Et temanummer ved SDA's 20 års jubilæum 3
Morten Warmind: Religionsvidenskab og arkæologisk materiale  4
Peter Vang Petersen: Kunst og magi i jægerstenalderen 14
Flemming Kaul: Hjulkorset - et enkelt, men mangetydigt symbol  34
Eva Koch: Kirkens forgængere - de hellige søer og moser  40
Nyt fra formanden: Et tilbageblik til fremtiden  60
Pederstrup Træf 2010: Arkæologi og naturvidenskab  62
Set & Sket  63

 forside1 10

nr. 1/2010

Side
Leder: Top 10 - med lidt malurt 3
Niels Bødker Thomsen: Stenalderjægernes grave fra Nivå      4
Svend Illum Hansen: Dysserne ved Strids Mølle - Dysser i høj,     del 2 12
Sabine Karg: Små plantefund fra arkæologiske udgravninger fortæller store historie  16
Niels Bødker Thomsen: Langå Træf om moselig 20
Tommy H. Olesen: Miraklet i Lejre  22
Aktuelle detektorfund  24
Kenny Thygesen: Den Harald som vandt sig hele Danmark...........  26
Invitation til SDA's årsmøde 2010 27
Tur til Syrien 3.-15.oktober 2010 28

 forside4 09

nr. 4/2009

Side
Leder: Arkæologi og alliancer 3
Svend Illum Hansen: Dysser i høj - Grundtvigs offersted  4
Peter Hvidtfeldt: To brikker til puslespillet med indlandspladserne 8
Peter Hoffmann: Arkæologi møder religionshistorie  11
Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark 14
Ole Halding: Minoerne i Petras  16
Lisbeth M. Imer: Om runer  21
Nyt fra formanden: SDA - en strategisk alliance  26
Kort nyt - Glædelig jul 27
Bogomtale: Dokumentation og registrering av hällristningar nr.3 28

 forside3 09

nr. 3/2009

Side
Leder: Arkæologi og religion 3
Jens Nielsen: En trindøkse med hul - et fund fra "stammebådspladsen"  4
Linea Melchior: Danmarks genetiske fortid 8
Otto Gro Nielsen: Gamle håndværk på Skarregård - en utrolig dejlig eksperimenterende weekend  12
Sascha Mauel: Fem segl og fem dolke af flint - Nyvangsfundet, forsvundet og genfundet 15
Helge Kudahl: Stormands-alliancer i romersk jernalder - del 2  18
Niels Bødker Thomsen: Amatører på udgravning - udgravningen af Jonstrup bondeby  22
Langå Træf 2009 - Tema: Moselig  26
Invitation til Formandsmøde d.1.november 27
Bogomtale:  Åmosen - et kulturhistorisk skatkammer 28

 forside2 09

nr. 2/2009

Side
Leder: En snak om en god begyndelse 3
Helge Kudahl: Stormands-alliancer i romersk jernalder - del 1  4
Jørgen G. Berthelsen: Munke, nonner og bæverhaler - Tagtegl i Danmark fra middelalder til nutid 8
Set & Sket  13
Jørgen Juul: Landsdækkende puslespil med månen og gravhøje starter ved Østrup 14
Niels Erik Andersen: En gammel stolpe, en ny datering  16
Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark  21
Klaus Thorsen: Et gudesmykke fra Bornholm  22
Nyt fra formanden: Et SDA i forandring 24
Pederstrup Træf 2009: Arkæologiens religionshistorie 26
SDA nyt - SDA aktiviteter 27
Formandens tale til årets SDA-arkæolog 28

 forside1 09

nr. 1/2009

Side
Leder: Vild med arkæologi 3
Troels Brandt: Herulerne i Norden  4
Palle Eriksen: Byggetanker. Løft af store sten i oldtiden 8
Alan Tomlinson: Hestesko - en overset fundgruppe  12
Niels Bødker Thomsen: Heste i Danmarks fortid 15
Hans Jeppe Ravn & Niels Thomsen: Christian IV's ukendte søfort ved Kronborg  16
Henrik Jarl Hansen: Sportsdykkere bag et af de bedste arkæologiske fund i 2008  19
Brian Wellbelove: Kaste kode - et keglespil fra middelalderen  20
Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark 24
Villy Falk: Mindeord for Eluf Lyngbak 25
Kenny Thygesen: Nyt fra formanden 26
SDAnyt - aktivitetskalender 27
Invitation til årsmøde 2009 28

 forside4 08

nr. 4/2008

Side
Leder: Vores oplevelser skaber værdier 3
Peter Hoffmann: En samlers fornemmelse for stenalderens kunst- håndværk  4
Klaus Thorsen: Julegodter fra Agerbygård - en billedreportage 8
Peter Hoffmann: Oldtidens skibe i Norden - i Pederstrup  10
Claus Clausen: Jættestuer og måneformørkelser 12
Jørgen G. Berthelsen: Med metaldetektoren på udgravning  16
Niels Ishøj Christensen: Den tidlige kristendoms Trelleborg - En alternativ tolkning af vikingeborgen. 2.del.  18
Redaktionen: Billeder fra Thy rally 2008  22
Set & Sket 23
Niels B. Thomsen: Karls kæreste oldtidsmine - Karls høj 24
Kenny Thygesen: Nyt fra formanden 26
SDAnyt - aktivitetskalender 27
Invitation til SDA-formandsmøde 28

 forside3 08

nr. 3/2008

Side
Leder: Museer - Opfordring - Det store udendørs museum 3
Niels B.Thomsen: Gensyn med Danmarks oldtid - Fornyelse, mangfoldighed og æstetik på højeste plan  4
Jens Christian Moesgaard m.fl.: Sensationelt vikingefund fra Normandiet 9
Niels B.Thomsen/Anders Otte: Holocaust-arkæologi - Et nyt arbejdsområde for arkæologer  12
Niels B.Thomsen: Sejerøs oldtid - Besøg på en ny udstilling 16
Set & Sket  18
Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark  19
Jens Nielsen: Tilsyn med fredede fortidsminder - vær med til at bevare fortiden for fremtiden  20
Efterårets to SDA-kurser i detektorarkæologi 24
Kenny Thygesen: Nyt fra formanden 26
SDAnyt - aktivitetskalender 27
Pederstrup Træf 2008 - TEMA: Oldtidens skibe     28

 forside2 08

nr. 2/2008

Side
Leder: Gode historier 3
Niels Ishøj Christensen: Adoranter & krigere i Valcamonica  4
Kenny Thygesen: Ny formand 7
Niels B.Thomsen: Et langt årsmøde på Museum Sønderjylland i Haderslev  8
Niels Ishøj Christensen: På sporet af det skjulte Trelleborg. En alternativ tolkning af vikingeborgen, 1.del. 12
Hans Dal: Skovarbejde under vandet - indsamling af træprøver fra havbunden  16
Christian Birkedal Kau: Aktuelle detektorfund - Fra hele Danmark  20
Set & Sket: Foreningsjubilæum - Westerby-prisen 2008 - Mindeord  21
Axel Degn Johansson: En stenalders fangstplads - på Knudshoved Odde, Sydsjælland 22
SDAnyt 27
Skibe fra Danmarks oldtid. SDA's Pederstruptræf d.21-9-2008 28

 FF 1 2008

nr. 1/2008

Side
Leder 3
Niels Ishøj Christensen: Arkæologi i etager - En tur til jægerstenalderen i Vestsverige  4
Værløse Arkæologigruppe: Arkæologiens dag i Værløse 6
Nils Hyberst Kjeldsen: Yngre stenalders slebne 4-sidede flintøkser, 2.del  8
Charlie Christensen & Morten Fischer Mortensen: Endnu en "phallossten" 12
Arkæologiklubben Flækken: Oldtidens gådefulde skåltegn - i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner      14
Axel Degn Johansson: "På Knudshoved er skafttungespidser næst efter skiveskrabere de mest almindelige oldsager" - om Bent Fugl Petersen  16
Set & Sket: Iver & Ildhu - Holbæk Arkæologiklub gennem 50 år  18
Christian Birkedal Kau: Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark 19
Christian Birkedal Kau: Thy Detektorrally - Skandinaviens største detektortræf 20
Niels Bødker Thomsen: Små og levende museer rundt omkring - på besøg hos Uffe Seneca 22
Per Lotz: 50 år på havbunden - modtager af Erik Westerby-fondets hæderslegat 2007 24
Nyt fra formanden 26
Indbydelse til SDA Årsmøde og Generalforsamling 2008 27
Med SDA til Lappland og Finnmarken i august 2008 28

 forside4 07

nr. 4/2007

Side
Ung arkæologi (leder) 3
Otto Gro-Nielsen: Jordens historie er næsten væk  4
Niels B.Thomsen: Stenhuset i Kvinderup 6
Set & Sket  7
Nils Hyberst Kjeldsen: Yngre stenalders slebne 4-sidede flintøkser (I) 8
Otto Gro-Nielsen: Hvor er hullerne?  11
Per Lars Christiansen: Detektorkurser 2007  12
Per Viggo Christensen: Dokumentation af helleristninger i Tanum, SE  14
Lone Fasmer: Holbæk Arkæologiklub: 50 år i med- og modgang 18
Peter Hoffmann: SDA med "Danske arkæologer i Den Nære Orient" 21
Niels B. Thomsen: Mindeord 25
Villy Falk: Nyt fra formanden 26
SDA-nyt 27
Niels B. Thomsen: Hovedpander og folkeben - omtale af ny bog 28

 forside3 07

nr. 3/2007

Side
På tur (leder) 3
Flemming Gadegaard, Inge Rüsch og Verner Hansen: På "soldetur" i Ribe  4
Klaus Thorsen: Pragtfibula fra Bornholm 6
Set & Sket - Westerbyprisen 2007 7
Alan Tomlinson: Der vogtes over Anatoliens skatte 8
Niels Ishøj Christensen: Rejsen til det ældste kongepar II  12
Niels Bødker Thomsen: Lig-lystne ravne, valkyrier og Freys heste  17
Niels Bødker Thomsen: Tre ornamenterede fallossymboler af flint  21
Pederstrup Træf 2007: Danske arkæologer i Den nære Orient 25
Nyt fra formanden 26
Detektor Kurser efteråret 2007 28

 forside2 07

nr. 2/2007

Side
Arkæologi for tiden (Leder) 3
Niels Ishøj Christensen: Adoranter & krigere i ValcamonicaMauritz Tchikai: Valfarter og pilgrimsrejser - fund af pilgrimstegn  4
Axel Degn Johansson: Er amatørers indsats en skandale for dansk arkæologi? (læserbrev) 6
Set og sket      7
Otto Gro-Nielsen: Jernudvinding af myremalm 8
Svend Amlund: Hvad findes imellem hav og land?  10
Villy Falk: Pederstruptræf 9. september  12
Lise Gerda Knudsen:  Fortiden på nettet. Historisk Atlas Fyn  13
Peter K. A. Jensen: Da mennesket blev kreativt 16
Jan Andersen: En gårdsamling der forsvandt 19
Axel Degn Johansson: Homo sapiens arkæologus autodidakt 20
Niels B. Thomsen: Indtryk fra SDA's årsmøde 2007 23
SDAnyt - Nyt fra formanden 27
Kurser og rejser 28

 forside1 07

nr. 1/2007

Side
Leder: Forhistorie i farver 3
Niels Bødker Thomsen: Jan - en "stenmand" med detektor  4
Mikkel H. Thomsen: Fortidens landskab på mobiltelefonen....     8
Axel Degn Johansson: De første svenskere på Anholt 11
Benny Staal: Fuglsang - et "skoleeksempel" på flintbehandling - fra den første del af bondestenalderen 16
SDAnyt: Nyt fra bestyrelsen  20
SDAnyt: Samarbejde med Danmarks Detektorforum (DDF)  22
SDAnyt: Indbydelse til SDA Årsmøde og generalforsamling 2007  23
Læs i kommende numre af Fund & Fortid 24

 

 

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de