• banner DAA hjemmeside 01
  •  
  • blaatand
  • natmus 2017 01 banner

Etiske regler for amatørarkæologer

DAA’s etiske regler for amatørarkæologer

1.  Brug generelt din sunde fornuft og udvis god opførsel i alt, hvad du foretager dig som amatørarkæolog. 
2.  Bliv en vidende amatørarkæolog. I tvivlsspørgsmål spørg altid museet.
3.  Husk, når du afsøger og indsamler, er hovedformålet at bidrage til at bevare Danmarks kulturarv. 
4.  Overhold Museumsloven, især kapitel 8 og 9, og Naturbeskyttelsesloven. Læs om danefæ på Nationalmuseets hjemmeside, www.natmus.dk, og læs vejledninger fra de relevante museer med arkæologisk ansvar.
5.  Bliv medlem af en amatørgruppe og samarbejd altid med det lokale arkæologiske museum og følg museets vejledninger.
6.  Afsøg/indsaml ikke uden aftale med museet på steder, hvor der foretages eller planlægges arkæologiske undersøgelser.
7.  Kontakt dit museum, inden du planlægger et træf eller en undersøgelse med et større antal deltagere.
8.  Afsøg/indsaml kun, hvor du har fået tilladelse til at gå af lodsejer og evt. forpagter – herunder også offentlige arealer, strande og skove – og tag hensyn til dem, der er ejere/forpagtere af jord og jagt på stedet. Hold jævnlig kontakt til de lodsejere, på hvis jord du går, så længe du ønsker at gå der. 
9.  Afsøg/indsaml ikke, uanset tilladelse fra lodsejer og evt. forpagter, hvor andre har tilladelse til at søge og har gjort fund, før du har afstemt det med den/dem, der går der i forvejen. Kort sagt: Respekter altid, hvis andre allerede har tilladelse til at gå på et sted.
10.  Afsøg/indsaml systematisk, registrer alle fund, der hjemtages, med GPS og dokumentation og begræns hjemtagning af fund, bl.a. af flint, til et minimum. 
11.  Grav forsigtigt, begræns hullernes størrelse og dæk dem altid til igen og sæt evt. tørv/afgrøder pænt på plads. Lav i det hele taget mindst mulig skade. Bortskaf fundet affald og skrald på behørig måde.
12.  Undlad afrensning af genstande, især metalfund. Disse afleveres snarest muligt til museet. 
13.  Opbevar fund, så de ikke tager skade, med de oplysninger, som museet ønsker.
14.  Kontakt straks museet ved depot, skatte- eller gravfund og undlad selv at udgrave fundet. Registrer fundstedet og overlad det til museet at foretage yderligere opmåling. Som udgangspunkt er alt under pløjelaget uforstyrrede lag, hvor du ikke må grave.
15.  Aflever eller indrapporter alle kulturhistorisk interessante fund, også fund som ikke er danefæ.
16.  Være diskret med oplysninger om en evt. dusør.
17.  Hjælp andre med at være en god amatør.

Bestyrelsen, februar 2018

Danefædagen 2020

natmus youtube

Video fra Nationalmuseets Danefædag 2020 - samt åbning af udstillingen "Gemt Ofret Tabt". Se alle 3 afsnit på YouTube ved at klikke ind her under.

Se Youtube

Årets Arkæolog 2020

Niels Bødker Thomsen

Arkæolog og museumsinspektør ved Holstebro Museum, Lis Helles Olesen, er blevet udnævnt til Årets arkæolog 2020 af Danske Amatørarkæologer (DAA).

Læs mere...

Download Fund&Fortid

muldens mysterier

Download Fund&Fortid nr. 4 - 2018 ved at klikke her under. Ved at bruge linket i menuen kan du downloade alle vores blade tilbage til 2013

Læs mere...

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com