Marine – Arkæologisk – Gruppe til "Borgen"

Onsdag den 26. november drager en deputation fra Marine – Arkæologisk – Gruppe til "Borgen" hvor de har foretræde for Kulturudvalget.
Her vil de redegøre for, at der på havbunden ligger fortidsminder – især fra stenalderbopladser - med enestående bevaringsforhold for organisk materiale af træ, vidjer, flet, som ikke mere kan findes på landjorden og med stor international videnskabelig betydning, som er under hastig nedbrydning på grund af ændringer i det marine miljø.

Helt frem til 2005, var der et frugtbart samarbejde mellem arkæologer og undervands-amatørarkæologer, hvor undervands-amatørarkæologerne havde lov til at bjærge nedbrydningstruede oldsager i samarbejde med museerne.
Undervands-amatørarkæologerne udførte arbejdet vederlagsfrit, og deres lokalkendskab var af stor betydning.

I 2005 blev søterritoriet i Danmark opdelt i fem områder, og Kulturstyrelsen tildelte fem museer, ansvaret for det praktiske arbejde med kulturarven på havbunden med registreringer og besigtigelsesdykninger samt samarbejdet med arkæologiinteresserede fritidsdykkere.
Efter at museerne havde opnået marinarkæologisk status, blev undervands-amatørarkæologernes rettigheder indskrænket til KUN at observere, fotografere og indberette til museerne.

Hertil kommer den urimelige og ulogiske forskelsbehandling der er på land- og undervandsarkæologi.
Finder en detektor-amatørarkæolog en genstand i jorden, må han grave den fri.
Opdager en undervands-amatørarkæolog en trægenstand i havbunden, må han IKKE vifte den fri.

Det vil undervands-amatørarkæologerne have lavet om på, så de bliver ligestillet med landarkæologerne.

"Den nutid, der ikke selv ved, hvilken fortid den destruerer, er blind. Og det værste er, at den tvinger al fremtid til også at blive det”
Citat Ebbe Kløvedal Reich

Fritidsdykkere vil hjælpe med at sikre fortidslevn


Fund går tabt

Af Tonny Schnoor og Karsten Prinds - P4FYN
Det var for eksempel en amatør, der for nylig fandt et opsigtsvækkende kranium ved stranden på Føns. Kraniet gav ny viden om bronzealderen. Fordi det blev samlet op på stranden, var det lovligt at tage det, og det forhindrede, at bølgerne skyllede det væk igen.

Og museumsinspektør Otto Uldum erkender da også, at der er flere fund på havbunden, end de professionelle kan nå at samle. I hele Danmark dækkes kysten af blot en håndfuld marinearkæologer.

Otto Uldum er ansvarlig for marinearkæologien på Øhavsmuseet i Rudkøbing, der med to arkæologer dækker farvandene omkring hele Fyn og den østjyske kyst op til Vejle Fjord. Alligevel vil han ikke have amatørernes hjælp til at indsamle genstande:

- Vi kan ikke bruge det til noget. Hvis tingene er ved at blive nedbrudt og svømmet væk fra deres oprindelige plads, så er de ikke så interessante for os, siger Otto Uldum.

Gådefuld vikingeborg fundet ved Køge

vb

Pressemeddelelse d. 5.sept. 2014 (let forkortet)

Arkæologer fra Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet finder - i samarbejde med Vallø Stift - hidtil ukendt vikingeborg på Valløs marker, vest for Køge.

Arkæologerne fra Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet har – i samarbejde med Vallø Stift – gjort et sensationelt fund på en mark vest for Køge. På Vallø Stifts marker har de afdækket sporene af en cirkelformet borg med jordvolde og svært tømmer. Den cirkelformede borgvold svarer til de berømte trelleborge, som blev bygget af kong Harald Blåtand omkring år 980: Trelleborg ved Slagelse,Fyrkat ved Hobro,Aggersborg ved Løgstør og Nonnebakken ved Odense. De tre første borge er nomineret til UNESCOs liste over verdens kulturarv, og nu kan der måske snart skrives et nyt kapitel om vikingetiden og de gådefulde vikingeborge.

Det er første gang i over 60 år, at der findes en ny ringborg fra vikingetiden i Danmark, fortæller museums- inspektør, arkæolog Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter. Og hendes kollega på udgravningen Søren Sindbæk, professor I middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, supplerer: ”Vikingerne har ry som bersærker og pirater, og det kommer bag på mange, at de også byggede storslåede borge. Opdagelsen af den nye vikingeborg er en enestående mulighed for at få ny viden om vikingetidens kampe og konflikter, og vi får nu en ny chance for at undersøge vikingernes mest berømte bygningsværker.”

Det var nye, nøjagtige laseropmålinger af landskabet, som førte Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter i Vordingborg på sporet af borgen. Et næsten udjævnet voldsted på Vallø Stifts marker viste sig ved nye opmålinger at have et klart cirkelformet omrids (fig. 1). Nanna Holm forklarer: ”Det er et kæmpemæssigt monument. Borgen måler 145 m fra yderside til yderside. Vi kender Trelleborgene på voldenes præcise, geometriske cirkelform og de fire porte, der er rettet mod de fire verdenshjørner. Vores udgravninger viser, at borgen vest for Køge har haft en cirkulær vold af præcis samme størrelse som vikingeborgen Fyrkat. Den har haft svært tømmer langs fronten, og vi har indtil nu undersøgt to porte, der lå helt efter trelleborgenes plan. Det er et eventyrligt fund.” (fig. 2)

Søren Sindbæk har i flere år været på jagt efter vikingeborge:”Fundet har været et detektivarbejde. Vi har haft mistanke om, at der ’manglede’ en borg i Østsjælland. Vallø Borgring ligger helt rigtigt i landskabet; på et sted hvor de gamle hovedveje mødtes og nåede ud til Køge ådal, der i vikingetiden var en sejlbar fjord og én af Sjællands bedste naturhavne. Derfra har vi arbejdet os frem skridt for skridt.” (fig. 2)

Sammen tilkaldte de Helen Goodchild, ekspert i arkæologisk geofysik fra University of York i England. SørenSindbæk forklarer: ”Ved at måle små forstyrrelser i jordens magnetisme kan man kortlægge gamle nedgravninger eller volde uden at ødelægge noget. På den måde fik vi i løbet af få dage et forbavsende detaljeret ’skyggebillede’ af borgen. Derefter vidste vi præcist, hvor vi skulle tage fat med udgravninger for at få mest muligt at vide om den gådefulde borg.” (fig. 3)

Nanna Holm understreger, at borgen var et reelt militæranlæg, og der har måske været kamp om borgen. ”Vi kan se at portene er brændt ned, og i nordporten har vi fundet massive, forkullede egestolper.”At borgen er fra vikingetiden er hun heller ikke i tvivl om. ”Borge, der er opbygget som denne, kender vi kun fra vikingetiden, og det brændte træ i portene gør det muligt at efterprøve træets alder med kulstof‐14 datering og årringsdatering. Vi har sendt prøver til analyse, og vil få et resultat i løbet af nogle uger. Dateringen bliver helt afgørende. Hvis vi kan finde ud af, præcist hvornår borgen blev bygget, kan vi måske forstå de historiske begivenheder, den må være knyttet til.”

-----

Indtil nu er kun små dele af borgen blevet udgravet (fig. 4, 5, 6). Listen over uløste spørgsmål er stadig lang, siger Søren Sindbæk. ”Det her er virkeligt spændende. Et fund som dette gør man ikke mange gange i sit liv. Udgravningen har bekræftet langt mere, end vi turde håbe, men vi ved langtfra alt endnu. Det næste store spørgsmål er, om der har stået store Bygninger inde i borgen, som på de kendte trelleborge. Samtidig rejser det jo spørgsmål, om der ligger flere hidtil ukendte ringborge gemt. Udforskningen af den nye ringborg bliver en fantastisk opdagelsesrejse.”

Kontakt:

Danmarks Borgcenter, Museumsinspektør, arkæolog Nanna Holm, +4531190648, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Aarhus Universitet, Professor, arkæolog Søren Sindbæk, +4522806539, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vallø Stift, Direktør Søren Boas, +4556260503, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Illustrationer:

  • Fig. 1: Grundplan af vikingeborgen Fyrkat lagt oven på Vallø Borgring. De røde markeringer viser, hvor der er blevet udgravet på Vallø Borgring. © Danmarks Borgcenter.
  • Fig. 2: Reliefkort fra 2009, der viser højdeforskellene i terrænet. Vallø Borgring markeret med rød cirkel.
    © KMS.
  • Fig. 3: Vallø Borgring ses tydeligt på resultaterne fra de geofysiske målinger foretaget i 2013 sammen med Helen Goodchild. © Danmarks Borgcenter og Helen Goodchild
  • Fig. 4: Udsigt fra den centrale del af borgpladsen imod SV. Ude til høje skimtes Lellinge kirkes tårn over trætoppene. I lavningen bagude løber Køge Å, i vikingetiden formentlig en sejlbar fjord. Foto NIC
  • Fig. 5: Det blotlagte forløb af sporene efter den cirkulære voldfront mod SØ (markeret med små hvide mærkater, man ikke kan se på dette billede) Foto NIC
  • Fig. 6: Sporene efter voldfronten imod Ø har afsat en svag mørkfarvning i leret under de hvide mærkater.Foto NIC

NEW SDA logo BW small bottom

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk